Дизајнирање корисничког интерфејса

5673-dizajniranje-korisnickog-interfejsa

Књига Дизајнирање корисничког интерфејса, Стратегије за успешну интеракцију људи и рачунара, превод четвртог издања подељена је у 14 поглавља која у уводом делу обрађују употребљивост интерактивних система, смернице, принципе и теорије. Затим се прелази на развојне процесе који обухватају управљање процесима дизајна, евалуацију дизајна интерфејса, као и софтверске алатке. Стилови интеракције обрађују директну манипулацију и виртуелна окружења, избор менија, комandне и природне језике и уређаје за интеракцију. Завршни део књиге бави се проблемима у дизајну, квалитетом услуга, разматрањем односа функционалности и изгледа, са посебним освртом на упутства за рад, онлајн помоћ и приручнике за учење. На пратећој web локацији налази се много додатног материјала.