Visual Basic .NET базе података

  • ИСБН: 86-7991-189-5
  • Аутор(и): Аутор(и) Група аутора
  • Година издавања: 2003
  • Број страна: 712
  • Ниво: Почетни-средњи
  • Повез: Меки
  • Писмо: Латиница
  • Формат: б5

Visual Basic .NET је тесно повезан са обимним и флексибилним технологијама приступа бази података, тако да је потенцијални опсег онога што наслов ове књиге може обухватити огроман. Уместо да покушамо да све то обухватимо, своју пажњу усмерили смо на пружање детаљног увода у следеће теме: основни принципи дизајнирања базе података; SQL Server Desktop Engine; испитивање базе података применом T-SQL-a; коришћење Visual Studio .NET Server Explorer-a за покретање упита, погледа, сачуваних процедура итд.; ADO.NET и DataSet објекат; учитавање података у DataSet, њихово повезивање са контролом корисничког интерфејса, измена података у DataSetu, и чување ових измена у основној бази података; улога XML-a у ADO.NET-u; апликације база података Интернет мреже које користе Web Forms и Web Services.