Дискретна математика са комбинаториком

  • ИСБН: 86-7991-269-7
  • Аутор(и): James A. Anderson
  • Година издавања: 2005
  • Број страна: 1216
  • Ниво: Универзитетски уџбеници
  • Повез: Меки
  • Писмо: Латиница
  • Формат: б5

Ова књига обухвата разноврсне математичке области:

Логику 
Таблице истинитости, логика исказа, предикатски рачун, логичка кола, индукција и докази.

Теорију скупова 
Кардиналност скупова, релације, парцијално уређени скупови, релације конгруенције, графови, усмерени графови и функције.

Алгоритме 
Комплексност алгоритама, алгоритми претраживања и сортирања, Еуклидов алгоритам, Хафманов алгоритам, Примови алгоритми, Воршалов агоритам, Форд-Фалкероснов алгоритам, Флојд-Воршалов алгоритам и Дајкстрин алгоритам.

Теорију графова 
Директни графови, Ојлерови циклуси и путање, Хамилтонови циклуси и путање, планарни графови и тежински графови.

Стабла 
Бинарна стабла претраживања, тежинска стабла, обиласци стабла, Хафманови кодови и разапета стабла.

Комбинаторику 
Пермутације, комбинације, принцип укључење-искључења, партиције, функције генератрисе, Каталанови бројеви, Стирлингови бројеви, топовски полиноми, деаранжмани и пребројавање бојења.

Алгебру 
Полугрупе, групе, мреже, полумреже, Булове алгебре, прстенови, поља, домени интегритета, полиноми и матрице.