Оперативни системи, превод седмог издања + CD

 • ИСБН: 978-86-7991-366-1
 • Аутор(и): William Stallings
 • Година издавања: 2013
 • Број страна: 824
 • Ниво: Универзитетски уџбеници
 • Повез: Меки
 • Писмо: Латиница
 • Формат: б5

Принципи унутрашње организације и дизајна, превод седмог издања

У књизи Оперативни системи, превод седмог издања описани су појмови, структура и механизми оперативних система. Улога ове књиге је да, што је могуће јасније и потпуније, представи природу и карактеристике савремених оперативних система.

Сврха текста је да упозна читаоца са принципима пројектовања и проблемима имплементације савремених оперативних система. Сходно томе, чисто концептуална или теоретска обрада теме била би неодговарајућа. Да бисмо приказали концепте и повезали их са реалним изборима у пројектовању за које се морате определити, изабрано је више оперативних система као текући примери: Windows 7, UNIX, Linux, Solaris и Mac OS X.

Пратећи CD садржи додатни материјал на енглеском:

 • Четири додатна поглавља у PDF формату.
 • Укупно 13 додатака који покривају бројне занимљиве теме које нису обухваћене штампаним делом.
 • Збирка задатака за самостални рад са решењима.
 • Два главна програмерска пројекта.
 • На десетине страница стручне литературе и других корисних докумената на која упућују референце из текста.

Кратак садржај

Поглавље 1 Преглед рачунарског система
Поглавље 2 Преглед оперативног система
Поглавље 3: Опис процеса и управљање
Поглавље 4: Нити
Поглавље 5: Конкурентност: узајамно искључивање и синхронизација
Поглавље 6: Конкурентност: узајамна блокада и гладовање
Поглавље 7 Управљање меморијом
Поглавље 8 Виртуелна меморија
Поглавље 9: Једнопроцесорско распоређивање
Поглавље 10: Мултипроцесорско распоређивање и распоређивање у реалном времену
Поглавље 11: Управљање улазом/излазом и распоређивање диска
Поглавље 12: Управљање датотекама
Поглавље 13: Уграђени оперативни системи
Поглавље 14: Безбедност нити и процеса
Поглавље 15: Безбедносне технике
Поглавље 16: Дистрибуирана обрада, клијент/сервер и кластери
Додатак А: Теме у конкурентном извршавању
Додатак Б: Пројекти програмирања и оперативних система
Речник појмова
Референце
Индекс