Напредна математичка анализа

  • ИСБН: 978-86-7991-425-5
  • Аутор(и): Миланка Гардашевић-Филиповић
  • Година издавања: 2020
  • Број страна: 108
  • Повез: Меки
  • Писмо: Латиница
  • Формат: б5

Збирка задатака првенствено је намењена студентима Рачунарског факултета, али је могу користити и студенти осталих факултета на којима се обрађују ове теме.
Текст је рађен у програму TeXstudio.
Градиво је подељено у шест области: Функције више променљивих, Криволинијски, вишеструки и површински интеграли, Теорија поља, Фуријеови редови и Фуријеове трансформације, Комплексна анализа и Лапласове трансформације.
Збирка садржи 430 задатака, од којих је велики део ауторских, настао током држања курса у претходних пар година, али има и задатака преузетих или модикованих из референци наведених у литератури. Неки задаци су урађени у потпуности (у свакој од подобласти бар по један), за неке су дати главни међурезултати, за неке упутство, док је за остале дат крајњи резултат.

Садржај

Функције више променљивих

Криволинијски, вишеструки и површински интеграли

Теорија поља

Фуријеови редови и Фуријеове трансформације

Комплексна анализа

Лапласове трансформације