Збирка задатака из информационог моделирања

  • ИСБН: 978-86-7991-391-3
  • Аутор(и): Мирољуб Захорјански
  • Година издавања: 2016
  • Број страна: 80
  • Повез: Меки
  • Писмо: Латиница
  • Формат: б5

Збирка садржи 25 задатака за вежбање из области информационог моделирања пословних процеса коришћењем CASE алата ERwin. Решења су дата у два погледа. Први на логичком нивоу већ поменутог алата нотацијом IDEF1X (Integration definition for information modeling). Други поглед је дат у виду Relationships појединог пословног процеса, обзиром да је за сваки задатак требало претходно урадити физички ниво и генерисање шеме базе података у циљни MS Access DBMS.

Поред тога, поменута збирка задатака садржи 13 задатака за вежбу без приказаних решења како би студенти самосталним размишљањем потврдили своје знање без помоћи евентуалног гледања у решени задатак. На самом крају уџбеника дати су примери задатака за семинарске радове, као и упутство за генерисање шеме базе података у MS Access DBMS.

О аутору:

Аутор се баве проблематиком пројектовања информационих система. Ова збирка је резултата прикупљања реалних задатака из дугогодишње праксе аутора. Доцент др Мирољуб Захорјански је наставник на Рачунарском факултету у Београду, где предаје предмете из научне области Менаџмент информациони системи као што су Основи информационих технологија, Информациони системи и IT сервис менаџмент.