Комбинаторика и графови

5653-kombinatorika-i-grafovi

Књига се састоји од 11 поглавља, у уводном делу аутори се баве класичном комбинаториком, затим следе разматрања коначне геометрије, блок шема, јако регуларних графова и шема асоцијација, кодова, латинских квадрата и примене Хадамардове матрице у комбинаторици. Средишњи део књиге посвећен је системима различитих представника, матроидима, групама и комбинаторним пребројавањима да би се излагање завршило прегледом примена комбинаторике.