Визуелно моделовање: Rational Rose 2002 и UML

5677-vizuelno-modelovanje-rational-rose-2002-i-uml

Књига је написана од стране искусног члана тима за UML у самој корпорацији Rational Software и осветљава све битне елементе у тој технологији. У књизи се примењује поједностављена верзија Rational Unified Processa, почев од почетне фазе пројекта, па преко анализе система, до његове израде.

Као пројектни пример користи се развој система за регистрацију на фиктивном универзитету, са посебним акцентом на итеративни развојни процес, на илустровање примене UML-a и на начине коришћења алата Rational Rose 2002. У додацима је демонстрирано генерисање кода и инверзни инжењеринг за програмске језике C++, Visual C++ и Visual Basic. Поред тога, укључен је и речник који дефинише основне појмове објектне технологије и моделовања софтвера.