др Дејан Р. Средојевић

 • Избор у звање 2022. Рачунарски факултет, Софтверско инжењерство
 • Докторат 2020. Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Рачунарство
 • Мастер 2011. Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Рачунарство
 • Диплома 2010. Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Рачунарство

Дejaн Срeдojeвић je рoђeн 12.09.1986. гoдинe у Лoзници. Основно школовање започео је 1993. године у основној школи “Боривоје Ж. Милојевић” у Брштици (општина Крупањ) а завршио 2001. године у Крупњу. Након основне школе уписује средњу eлeктрoтeхничку шкoлу “Никoлa Teслa” у Крупњу и завршава је 2005. године. За време основног и средњег образовања учествује на такмичењима из математике, хемије и електронике и добитник је више диплома за постигнуте резултате. Добитник је Вукове дипломе.
2005. године уписује Фaкултeт тeхничких нaукa у Нoвoм Сaду, oдсeк eлeктрoтeхникa и рaчунaрствo, смeр рaчунaрствo и aутoмaтикa, усмeрeњe aутoмaтикa и упрaвљaњe систeмимa. Основне – бечелор студије завршио је 2009. године одбранивши дипломски рад са оценом 10. Мастер студије на истом смеру уписује исте године и завршава их 2011. године са укупним просеком 9.33 одбранивши мастер рад са оценом 10.
За време студија учествује на такмичењима из информатике а 2010. године је освојио прво место из информатике на регионалном такмичењу и смотри научноистраживачког и уметничког стваралаштва талената одржаном у Лозници. Исте године, на 53-ој републичкој смотри и такмичењу научноистраживачких радова талената осваја прво место и специјалну диплому коју је добио од стране Републичког центра за таленте.
Од фебруара 2011. године до октобра 2018. године био је запослен у Високој пословној школи струковнох студија у Новом Саду где је као асистент изводио наставу на преко 10 предмета. Активно се бави научноистраживачким радом и до сада је објавио 15 радова на међународним конференцијама и један рад у истакнутом међународном часопису.
Од новембра 2018. до децембра 2022. године радио је као софтвер инжењер у компанији RT-RK Automotive у Новом Саду. Тренутно је ангажован као хонорарни сарадник у компанији TTTech Auto у Новом Саду.
У децембру 2022. године изабран је у звање доцента на Рачунарском факултету, Универзитета Унион у Београду где је запослен од 1. јануара 2023. године.
За постигнуте резултате Дејан Средојевић је у септембру 2020. године награђен Повељом са златном плакетом општине Крупањ.

 1. Sredojević, D., Vidaković, M., Ivanović, M. ALAS: Agent-Oriented Domain-Specific Language for the Development of Intelligent Distributed Non-Axiomatic Reasoning Agents, Enterprise Information Systems, 12(8-9):1058-1082, 2018.
 2. Sredojević, D. “Application of modern information and communication technologies in education”, International Scientific and Expert Conference – Economic development and competitiveness of
  European countries: Achievements-Challenges-Opportunities, October 3-5, 2018, Novi Sad, Serbia, 232- 235.
 3. Sredojević, D., Vidaković, M., Ivanović, M., Mitrović, D. “Extension of Agent-oriented Domain-specific language ALAS as a support to Distributed NonAxiomatic Reasoning”, 7th International Conference on Information Society and Technology (ICIST 2017), March 12-15, 2017, Kopaonik, Serbia, 368-372.
 4. Sredojević, D., Vidaković, M., Okanović, D., Mitrović, D., Ivanović, M. “Conversion of the Agent- Oriented Domain-Specific Language ALAS into JavaScript”, 5th Symposium on Computer Languages,
  Implementations and Tools (SCLIT 2015), September 23-28, 2015, Rhodes, Greece, 1738(240007):1-5.
 5. Sredojević, D., Vidaković, M., Okanović, D. “Integration of agent domain-specific language ALAS into extensible Java-based framework XJAF”, 34th International Conference on Organizational Science
  Development, March 25-27, 2015, Portorož, Slovenia, 1037-1043.
 6. Sredojević, D., Okanović, D., Vidaković, M., Mitrović, D., Ivanović, M. “Domain-specific agent- oriented programming language based on the Xtext framework”, 5th International Conference on
  Information Society and Technology (ICIST2015), March 8-11, 2015, Kopaonik, Serbia, 495-501.
 7. Sredojević, D., Tomić, R., “Applying Java Technologies in the Development of Software Application of the Hospital Information Subsystem”, 12th WSEAS International Conference on Data Networks,
  Communications, Computers (DNCOCO '13), March 21-23, 2013, Lemesos, Cyprus, 58-62.
 8. Sredojević, D. Tepavac, E. Applying Java Programming Language in the Development of Desktop Application of a Bus Station”, Int.Conf. on Organizational Science Development, March 20-22, 2013,
  Portorož, Slovenia.
 9. Sredojević, D., “Importance of E-business for development of retail enterprises”, Int. Conference on Social and Technological Development, September 26-27, 2013, Banja Luka, Bosnia i Herzegovina,
  2(2):667-679.
 10. Sredojević, D., Marčićević, Ž., Vesin, B., “Information Systems in Education”, 31st International Conference on Organizational Science Development, March 21-23, 2012, Portorož, Slovenia.