др Дејан Р. Средојевић

Избор у звање: 2022. доцент, Рачунарски факултет – Београд, Софтверско инжењерство
Докторат: 2019. Факултет техничких наука – Нови Сад, Електротехничко и рачунарско инжењерство
Мастер: 2011. Факултет техничких наука – Нови Сад, Електротехничко и рачунарско инжењерство
Диплома: 2009. Факултет техничких наука – Нови Сад, Електротехничко и рачунарско инжењерство

Дejaн Срeдojeвић je рoђeн 12.09.1986. гoдинe у Лoзници. Основно школовање започео је 1993. године у основној школи “Боривоје Ж. Милојевић” у Брштици (општина Крупањ) а завршио 2001. године у Крупњу. Након основне школе уписује средњу eлeктрoтeхничку шкoлу “Никoлa Teслa” у Крупњу и завршава је 2005. године. За време основног и средњег образовања учествује на такмичењима из математике, хемије и електронике и добитник је више диплома за постигнуте резултате. Добитник је Вукове дипломе.
2005. године уписује Фaкултeт тeхничких нaукa у Нoвoм Сaду, oдсeк eлeктрoтeхникa и рaчунaрствo, смeр рaчунaрствo и aутoмaтикa, усмeрeњe aутoмaтикa и упрaвљaњe систeмимa. Основне – бечелор студије завршио је 2009. године одбранивши дипломски рад са оценом 10. Мастер студије на истом смеру уписује исте године и завршава их 2011. године са укупним просеком 9.33 одбранивши мастер рад са оценом 10.
За време студија учествује на такмичењима из информатике а 2010. године је освојио прво место из информатике на регионалном такмичењу и смотри научноистраживачког и уметничког стваралаштва талената одржаном у Лозници. Исте године, на 53-ој републичкој смотри и такмичењу научноистраживачких радова талената осваја прво место и специјалну диплому коју је добио од стране Републичког центра за таленте.
Од фебруара 2011. године до октобра 2018. године био је запослен у Високој пословној школи струковнох студија у Новом Саду где је као асистент изводио наставу на преко 10 предмета. Активно се бави научноистраживачким радом и до сада је објавио 15 радова на међународним конференцијама и један рад у истакнутом међународном часопису.
Од новембра 2018. до децембра 2022. године радио је као софтвер инжењер у компанији RT-RK Automotive у Новом Саду. Тренутно је ангажован као хонорарни сарадник у компанији TTTech Auto у Новом Саду.
У децембру 2022. године изабран је у звање доцента на Рачунарском факултету, Универзитета Унион у Београду где је запослен од 1. јануара 2023. године.
За постигнуте резултате Дејан Средојевић је у септембру 2020. године награђен Повељом са златном плакетом општине Крупањ.