dr Dejan R. Sredojević

Izbor u zvanje: 2022. docent, Računarski fakultet – Beograd, Softversko inženjerstvo
Doktorat: 2019. Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad, Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Master: 2011. Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad, Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Diploma: 2009. Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad, Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Dejan Sredojević je rođen 12.09.1986. godine u Loznici. Osnovno školovanje započeo je 1993. godine u osnovnoj školi “Borivoje Ž. Milojević” u Brštici (opština Krupanj) a završio 2001. godine u Krupnju. Nakon osnovne škole upisuje srednju elektrotehničku školu “Nikola Tesla” u Krupnju i završava je 2005. godine. Za vreme osnovnog i srednjeg obrazovanja učestvuje na takmičenjima iz matematike, hemije i elektronike i dobitnik je više diploma za postignute rezultate. Dobitnik je Vukove diplome.
2005. godine upisuje Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek elektrotehnika i računarstvo, smer računarstvo i automatika, usmerenje automatika i upravljanje sistemima. Osnovne – bečelor studije završio je 2009. godine odbranivši diplomski rad sa ocenom 10. Master studije na istom smeru upisuje iste godine i završava ih 2011. godine sa ukupnim prosekom 9.33 odbranivši master rad sa ocenom 10.
Za vreme studija učestvuje na takmičenjima iz informatike a 2010. godine je osvojio prvo mesto iz informatike na regionalnom takmičenju i smotri naučnoistraživačkog i umetničkog stvaralaštva talenata održanom u Loznici. Iste godine, na 53-oj republičkoj smotri i takmičenju naučnoistraživačkih radova talenata osvaja prvo mesto i specijalnu diplomu koju je dobio od strane Republičkog centra za talente.
Od februara 2011. godine do oktobra 2018. godine bio je zaposlen u Visokoj poslovnoj školi strukovnoh studija u Novom Sadu gde je kao asistent izvodio nastavu na preko 10 predmeta. Aktivno se bavi naučnoistraživačkim radom i do sada je objavio 15 radova na međunarodnim konferencijama i jedan rad u istaknutom međunarodnom časopisu.
Od novembra 2018. do decembra 2022. godine radio je kao softver inženjer u kompaniji RT-RK Automotive u Novom Sadu. Trenutno je angažovan kao honorarni saradnik u kompaniji TTTech Auto u Novom Sadu.
U decembru 2022. godine izabran je u zvanje docenta na Računarskom fakultetu, Univerziteta Union u Beogradu gde je zaposlen od 1. januara 2023. godine.
Za postignute rezultate Dejan Sredojević je u septembru 2020. godine nagrađen Poveljom sa zlatnom plaketom opštine Krupanj.