др Данијела Н. Боберић Крстићев

Избор у звање: 2020. Природно-математички факултет – Нови Сад, Информациони системи

Докторат: 2010. Природно-математички факултет – Нови Сад, Информатичке науке
Магистарска теза: 2007. Природно-математички факултет – Нови Сад, Информатичке науке
Диплома: 2005. Природно-математички факултет – Нови Сад, Информатика

Др Данијела Боберић Крстићев је завршила основне и магистарске студије на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију одбранила је на истом факултету 2010. године. У својој докторској дисертацији и каснијем научно-истраживачком раду дала је допринос пројектовању, развоју и интеграцији библиотечких софтверских система, посебно протоколима за размену података у библиотечким система заснованим на дистрибуираној архитектури. Објавила је преко 15 радова у релевантим међународним часописима, учествовала је на више међународних и домаћих научних пројеката.

  1. D. Tešendić, D. Boberić-Krstićev, M. Predrag, S. Brdar, M. Panić, V. Minić, B. Šikoparija, „RealForAll: Real-time System for Automatic Detection of Airborne Pollen“, Enterprise Information Systems, 16(5):1793391, 2022.
  2. L. Fodor, D. Jakovetić, D. Boberić Krstićev, S. Škrbić, „A parallel ADMM-based convex clustering method“, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2022, 108 (2022).
  3. D. Tešendić, D. Boberić-Krstićev, „Business Intelligence in the Service of Libraries“, Information Technology and Libraries, 38(4):98-113, 2019.
  4. D. Boberić-Krstićev, D. Tešendić, B. Kumar Verma, „Inventory of a library collection using Android application“, Electronic Library, 34(5):856-868, 2016.
  5. D. Boberić-Krstićev, D. Tešendić, „Mixed approach in creating a university union catalogue“, Electronic Library, 33 (6):970-989, 2015.
  6. D. Tešendić, D. Boberić-Krstićev, „Web service for connecting visually impaired people with libraries“, Aslib Journal of Information Management, 67(2):230-243, 2015.
  7. D. Boberić-Krstićev, „Information Retrieval Using a Middleware Approach“, Information Technology and Libraries, 32(1):54-69, 2013.
  8. M. Zarić, D.Boberić-Krstićev, D. Surla, Multitarget / Multiprotocol client application for search and retrieval of bibliographic records. Electronic Library, 30(3):351-366, 2012.
  9. B. Milosavljević, D.Boberić, D. Surla, „Retrieval of bibliographic records using Apache Lucene“, Electronic Library, 28(4):525-539, 2010.
  10. D. Boberić, D. Surla, „XML Editor for Search and Retrieval of Bibliographic Records in the Z39.50 Standard“, Electronic Library, 27(3):474-495, 2009.