др Данијела Д. Тешендић

Избор у звање: 2020. Природно-математички факултет – Нови Сад, Информациони системи

Докторат: 2010. Природно-математички факултет – Нови Сад, Информатичке науке
Магистарска теза: 2007. Природно-математички факултет – Нови Сад, Информатичке науке
Диплома: 2004. Природно-математички факултет – Нови Сад, Информатика

Др Данијела Тешендић је завршила основне и магистарске студије на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију одбранила је на истом факултету 2010. године. У својој докторској дисертацији и каснијем научно-истраживачком раду дала је допринос пројектовању, развоју и интеграцији библиотечких софтверских система, посебно развоју подсистема за циркулацију библиотечке грађе у оквиру дистрибуираног библиотечког система. Последњих неколико година је ангажована на пројектима развоја веб апликација и апликација за мобилне уређаје. Објавила је преко 15 радова у релевантим међународним часописима, учествовала је на више међународних и домаћих научних пројеката.

  1. D. Tešendić, D. Boberić-Krstićev, M. Predrag, S. Brdar, M. Panić, V. Minić, B. Šikoparija, „RealForAll: Real-time System for Automatic Detection of Airborne Pollen“, Enterprise Information Systems, 16(5):1793391, 2022.
  2. D. Tešendić, D. Boberić-Krstićev, „Business Intelligence in the Service of Libraries“, Information Technology and Libraries, 38(4):98-113, 2019.
  3. D. Boberić-Krstićev, D. Tešendić, „BISIS Software as a Service“, Proc. the 9th International Conference on Information Society and Technology, March 10-13, 2019, Kopaonik, Serbia, 58-61.
  4. D. Boberić-Krstićev, D. Tešendić, „Improving Library Services using Business Intelligence“, Proc. the 8th International Conference on Information Society and Technology, March 11-14,2018, Kopaonik, Serbia, 44-47.
  5. L. Fodor, D. Tešendić, V. Kurbalija, S. Škrbić, „Performing Hierarchical Clustering on Distance Matrices in OptiM“, Proc. the World Congress on Engineering, London, UK, July 5-7, 2017, 612-617.
  6. D. Boberić-Krstićev, D. Tešendić, B. Kumar Verma, „Inventory of a library collection using Android application“, Electronic Library, 34(5):856-868, 2016.
  7. D. Boberić-Krstićev, D.Tešendić, M. Jović, Ž. Bajić, „DSL for web application development“, Proc. the 6th International Conference on Information Society and Technology, Feb 28 – March 02, 2016, Kopaonik, Serbia, 174-178.
  8. D. Boberić-Krstićev, D. Tešendić, „Mixed approach in creating a university union catalogue“, Electronic Library, 33 (6):970-989, 2015.
  9. D. Tešendić, D. Boberić-Krstićev, „Web service for connecting visually impaired people with libraries“, Aslib Journal of Information Management, 67(2):230-243, 2015.
  10. D. Tešendić, D. Boberić-Krstićev, „Intermediary Service for Electronic Material Retrieval from Libraries“, Proc. the 3rd International Conference on Informatics Engineering and Information Science, Lodz, Poland, Sep 22-24, 2014, 127-135.