Емир М. Имамовић

Емир Имамовић је рођен 24.2.1988. године у Шибенику. Средње образовање је завршио у XIII београдској гимназији. На основне академске студије уписао се школске 2007/2008. године на Електротехничком факултету универзитета у Београду, студијски програм Сигнали и Системи. Студије је завршио 2012. године са просечном оценом 8,12. Дипломски рад је радио из области Обраде и препознавање говора. Године 2012. уписао је мастер академске студије на Електротехничком факултету, студијски програм Сигнали и Системи. Студије је завршио 2013. године са просечном оценом 9,67. Мастер рад је радио из области Компјутерска визија и Неуралне мреже.