др Светлана М. Кнежевић

dr Svetlana M. Knežević
Академско звање: Доцент
Ради по уговору од: 19.11.2013.
Датум рођења: 24.11.1971.

Академска каријера

Избор у звање: 2013. Универзитет УНИОН Београд - Београд, Дизајн комуникација
Магистарска теза: 2004. Факултет примењених уметности - Београд, Графички дизајн
Диплома: 1997. Факултет примењених уметности - Београд, Графички дизајн

Научно-стручна продукција

1. Јавно излагање уметничког дела на самосталним изложбама: “Шекспиров фестивал”, изложба плаката, Народно позориште
2. Јавно излагање уметничког дела на колективним жирираним изложбама:…”39. Мајска изложба”, Бгд,2007 “Илустратори Политикиног Забавника”,Бгд, 2007, “44. Златно перо Београда”,Бгд, 2007.
3. Комерцијална реализација уметничког дела :Илустрације за Политикин Забавник, Фотографије за календаре (ЖТП Београд…), Графичка решења за амбалажу и сл. (поједине агенције за дизајн)
4. Учествовање или вођење посебних уметничких курсева, семинара или мајсторских радионица: Вођење уметничке колоније, “Ехо фестивал”
5. Учешће на домаћим или међународним конкурсима уметничких дела: Конкурс за Београдски сувенир, Културни центар Београда 2006-2007 (идејна решења за мајице, качкете, канцеларијски програм…)