др Ирена М. Јовановић

dr Irena M. Jovanović
Академско звање: Доцент
Ради на Рачунарском факултету од: 01.09.2008.
Датум рођења: .
емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите ЈаваСцрипт да бисте је видели.

Академска каријера

  • 2006. Дипломирани математичар, Департман за нумеричку математику и оптимизацију, Математички факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  • 2007. Мастер математичких наука - Департман за нумеричку математику и оптимизацију, Математички факултет, Универзитет у Београду, Београд. Мастер теза: Једначина провођења топлоте са концентрисаним капацитетом.
  • 2015. Доктор математичких наука - Департман за нумеричку математику и оптимизацију, Математички факултет, Универзитет у Београду, Београд. Докторска теза: Спектрално препознавање графова и мрежа.

Биографија

Ирена Јовановић је дипломирала на катедри за Нумеричку математику и оптимизацију Математичког факултета Универзитета у Београду 2006. године. На истој катедри је 2007. године стекла академски степен мастер математичар одбранивши мастер тезу Једначина провођења топлоте са концентрисаним капацитетом, док је 2015. године одбранила докторску дисертацију Спектрално препознавање графова и мрежа. Током докторских студија проучавала је проблеме из домена теорије графова, дискретне оптимизације и локацијске проблеме. Њено истраживање је из области (спектралне) теорије графова и њених примена.

Ирена Јовановић је радила на пословима SQL developer-а и инжењера за тестирање. Од 2008. године запослена је на Рачунарском факултету у Београду, и у својству доцента предаје следеће курсеве: Дискретна математика, Алгебра, Математичка анализа и Комбинаторна теорија графова. Аутор је неколико научних чланака из области спектралне теорије графова. Похађала је неколико математичких летњих школа и радионица, од којих су неке реализоване као део TEMPUS и DAAD пројеката. Била је ангажована као истраживач на пројектима из области енергетске ефикасности, фундаменталних и интердисциплинарних истраживања Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Научно-стручна продукција

НАУЧНИ РАДОВИ

Jovanović I.M., Non-negative spectrum of a digraph, Ars Mathematica Contemporanea, Vol. 12, No. 1, (2017), 167-182. (ISSN 1855-3966, IF2015: 0,985, M21)

Cvetković D., Jovanović I.M., Constructing graphs with given spectrum and the spectral radius at most 2, Linear Algebra and its Applications, Vol. 515 (2017), 255-274, DOI: 10.1016/j.laa.2016.11.020 (ISSN 0024-3795, IF2015: 0,965, M21)

Jovanović I.M., Stanić Z., Spectral distances of graphs based on their different matrix representations, Filomat, 28 (2014), No. 4, 723-734. (ISSN 0354-5180, IF2013: 0.656, M21)
Jovanović I.M., Stanić Z., Spectral distances of graphs, Linear Algebra and its Applications 436 (2012) 1425-1435. (ISSN 0024-3795, IF2012: 1.032, M22)
Jovanović I.M., Some results on spectral distances of graphs, Revista de la Union Matematica Argentina, Vol. 56, No. 2, (2015), 95-117. (ISSN 0041-6932, IF2015: 0.344, M23)
Jovanović I.M., Closed walks and graphlets, prihvaćen za publikovanje u Utilitas Mathematica, UM 13-338. (ISSN 0315-3681, IF2015: 0.273, M23)
Cvetković D., Davidović T., Jovanović I.M., Some new models for multiprocessor interconnection networks, Yugoslav Journal of Operations Research - YUJOR, 26(2016), No. 4, 423-439. (ISSN: 2334-6043, M51)

Cvetković D., Jovanović I.M, Network alignment using self-returning walks, Bull. Acad. Serbe Sci. Arts, Cl. Sci. Math. Natur., Sci. Math, 145 (2013), No. 38, 45-63. (ISSN 0561-7332, M51)
Jovanović B., Jovanović I., Heat equation with concentrated capacity and constant coefficients, IPSI BgD Transactions on Advanced Research, 3 (2007), No 2, 26-29. (ISSN 1820-4511, M53)


САОПШТЕЊА ШТАМПАНА У ЦЕЛИНИ

Jovanović I., Network alignment algorithms, XXXIX Symposium on Operational Research, SYM-OP-IS 2012, Book of proceedings, (2012), 225-228. (ISBN 978-86-7488-086-9, M63)
Gegovska Zajkova S., Jovanović B., Jovanović I., On the numerical solution of a Transmission Eigenvalue Problem, Lect. Notes Comput. Sci. 5434, (2009), 289-296 (Zbl 1208.65129). (ISSN 0302-9743, M33)

САОПШТЕЊА ШТАМПАНА У ИЗВОДУ

Jovanović I.M., Counting the number of closed walks in a graph, CroCoDays - 1st Croatian Combinatorial Days, Zagreb, September 29-30, 2016, Book of Abstracts p.12, M34.
Jovanović I.M., u saradnji sa Cvetković D., Constructing graphs with given spectrum and the spectral radius at most 2, Spectra of graphs and applications, SGA 2016, a conference in honor of Dragoš Cvetković for his 75th birthday, Belgrade, Serbia, May 18-20, 2016, Book of Abstracts p.26, M34.

Jovanović I.M., u saradnji sa Cvetković D., Davidović T., Examples of multiprocessor interconnection networks related to some graph types and operations, International scientific conference on ICT and E-business related research SINTEZA 2016, Singidunum University Belgrade, Serbia, Belgrade, April 22, 2016, Book of proceedings p.602, M34.

Jovanović I.M., Non-negative spectrum of a digraph, , 8th Slovenian Confrerence on Graph Theory, Kranjska Gora, Slovenia, June 21-27, 2015, Book of Abstracts, p. 105-106, M34.

СЕМИНАРИ

Јовановић И., AutoGraphiX Sistem – основне каракатеристике и резултати, Семинар за рачунарство и примењену математику, Математички институт САНУ, 2013.

Јовановић И., у сарадњи са Станић З., Спектрална растојања графова, Семинар за рачунарство и примењену математику, Математички институт САНУ, 2011.


МАТЕМАТИЧКЕ ШКОЛЕ И РАДИОНИЦЕ

PhD Summer School in Discrete Mathematics, Rogla, Slovenia, June 27 – July 3, 2015.
Тhe European Summer School for Visual Mathematics and Education in the TEMPUS project Visuality & Mathematics: Experiential Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities, University Metropolitan, Belgrade, 2014.

99th European Study Group with Industry, Department for Mathematics and Informatics, Faculty of Sciences, University of Novi Sad, Serbia, 2014.

Graph Spectra and Applications, DAAD Project, Center of Excellence for Applications of Mathematics, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia, 2012.

OTIMIZATION, “SEE Doctoral Studies in Mathematical Sciences”, 2009-2011, TEMPUS project, Faculty of Mathematics, University of Belgrade, Serbia, 2011.

Mathematical Modelling Week, TEMPUS project, Faculty of Sciences, University of Novi Sad, Serbia, 2005. Discussed problem: Hardware in the loop simulation in mechatronic design.


ПОЗИВНА ПРЕДАВАЊА

Јовановић И.М., Спектрална растојања графова, Математички колоквиј, Одјел за математику, Универзитет Јосип Јурај Штросмајер, Осијек, Хрватска, децембар 2016.


РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМИ

Јовановић И.М., Станић З., SpecDist 2.0 - колекција C++ програма намењених израчунавању спектралних растојања парова неоријентисаних графова истог реда у односу на матрицу суседства, Лапласову и ненегативну Лапласову матрицу. Извршни фајлови и кратко упутство за коришћење доступни су на линку: http://poincare.matf.bg.ac.rs/ zstanic//sdist.htm.

ПРОЈЕКТИ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Фундаментална истраживања

2011 - Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству, Бр.
174033, Математички институт САНУ – сарадник.

2010. Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и инжењерству, Бр.
144015Г, Математички институт САНУ – сарадник.


Интердисциплинарна истраживања

2011 - Опто-електронски нанодимензиони системи – пут ка примени, Бр. III45003, Институт за физику, Универзитет у Београду – сарадник.


Енергетска ефикасност

2006 – 2007. Имплементација европских регулатива у грејању и хлађењу зграда, Бр. НПЕЕ 283011, Математички факултет, Универзитет у Београду – сарадник.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079