др Бојана Б. Димић Сурла

dr Bojana B. Dimić Surla
Академско звање: Ванредни професор
Ради на Рачунарском факултету од: 01.10.2015.
Датум рођења: 13.05.1982.
емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите ЈаваСцрипт да бисте је видели.

Академска каријера

  • Избор у звање: 2015. Рачунарски факултет - Београд, Софтверско инжењерство
  • Докторат: 2009. Природно-математички факултет - Нови Сад, Информатичке науке
  • Магистарска теза: 2007. Природно-математички факултет - Нови Сад, Информатичке науке
  • Диплома: 2005. Природно-математички факултет - Нови Сад, Информатика

Биографија

Др Бојана Димић Сурла дипломирала је 2005. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду, смер информатика и стекла академско звање дипломирани информатичар. Магистарску тезу на Природно-математичком факултету одбранила је 2007. године, а докторску дисертацију у децембру 2009. године, након чега је стекла научни степен доктора информатичких наука. Од 2007. до 2010. радила је као истраживач сарадник на пројектима Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије, а 2010. године изабрана је у звање доцента на Природно-математичком факултету у Новом Саду за ужу научну област информациони системи. 2015. године изабрана је у звање ванредног професора на Природно-математичком факултету. Од 2015. године ради на Рачунарском факултету као ванредни професор.
Стручно искуство обухвата активно учешће на пројектовању, имплементацији и одржавању неколико информационих система који су активној употреби, пре свега у области библиотекарства, дигиталних библиотека, информационог система научно-истраживачке делатности. Објавила је преко 30 научних радова, од тога 9 радова у међународним часописима са СЦИ листе, једну монографију националног значаја, 12 радова на међународним конференцијама. Учествовала је на три домаћа и једном међунардном (ФП7) научном пројекту.

Научно-стручна продукција

1. САВИЋ, М., ИВАНОВИЋ, М. and ДИМИЋ СУРЛА, Б. (2016) Analysis of intra-institutional research collaboration: a case of a Serbian Faculty of Sciences. Scientometrics (to appear)
2. РУДИЋ, Г., ДИМИЋ СУРЛА, Б. and ИВАНОВИЋ, Д. (2016) Cataloguing government documents using the MARC 21: A case study of materials from the AP Vojvodina government sessions. Journal of Librarianship and Information Science, 48 (4), pp. 363-372
3. КРЕСОЈА, С., РАЦКОВИЋ, М., ШКРБИЋ, С. and ДИМИЋ СУРЛА, Б. (2016) A Petri Net extension for formal modelling of information systems. Computer Systems Science and Engineering, 31 (3), pp. 223-237
4. ДИМИЋ СУРЛА Б., Developing an Eclipse editor for MARC records using Xtext, Software: Practice and Experience, 43 (11) 2013, pp. 1241-1392
5. РУДИЋ Г., ДИМИЋ СУРЛА Б., Using OCL in the formal specification of the library standards, International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 23 (3) 2013, pp. 341-359 
6. ДИМИЋ СУРЛА Б., Eclipse editor for MARC records, Information technology and libraries, 31 (3) 2012, pp. 65-75 
7. ДИМИЋ Б., МИЛОСАВЉЕВИЋ Б., СУРЛА, Д., XML schema for UNIMARC and MARC 21 formats, The Electronic Library, 28 (3) 2010, pp. 245-262. 
8. ДИМИЋ Б., СУРЛА Д., XML Editor for UNIMARC and MARC 21 cataloguing, The Electronic Library, 27 (3) 2009, pp. 509-528 
9. Димић Сурла Б., Ивановић Л. Managing PhD promotions and register of doctors in CRIS UNS, Proceedings of the 5th International Conference on Information Society and Technology - ICIST 2015, pp. 347-351 
10. САВИЋ, М., ИВАНОВИЋ, М., РАДОВАНОВИЋ, М. and ДИМИЋ СУРЛА, Б. (2016) Towards Culture-Sensitive Extensions of CRISs: Gender-Based Researcher Evaluation. In:Model and Data Engineering: 6th International Conference, MEDI 2016, Almeria, 2016: Springer International Publishing, pp. 332-345
11. САВИЋ, М., ИВАНОВИЋ, М. and ДИМИЋ СУРЛА, Б. (2016) A community detection technique for research collaboration networks based on frequent collaborators cores. In:Proceedings of the 31st Annual ACM Symposium on Applied Computing, Pisa, 2016: ACM New York, NY, USA, pp. 1090-1095
12. Ивановић, Л., Ивановић, Д. and Димић-Сурла, Б. Improving dissemination of human knowledge by exporting data from research information systems, In: Management, Knowledge and Learning – MakeLearn International Conference, Portorož, Slovenia, 25-27 June, 2014, pp. 711-718, ISBN 978-961-6914-09-3 (pdf), ISBN 978-961-6914-07-9 (CD)
13. Ивановић, Д., Ивановић, Л., and Димић-Сурла, Б. 2014. Multi-interoperable CRIS repository, In: 12th International Conference on Current Research Information Systems – CRIS 2014, Rome, Italy, 13-15 May, 2014, pp. 86-91
14. Györgyi, Е., Димић, Б. and Коњовић, З. Implementation of the ontology-based online public service. In:Katić, V(ed.) Proceedings of the 6th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology ICET 2013, Novi Sad, 2013. Novi Sad: Faculty of Technical Sciences
15. Димић Сурла, Б. and Ивановић, Д. Using templates for presenting publication references in CRIS. In:Jeffery, K. and Dvorak, J. (eds.) e-Infrastructures for Research and Innovation, Prague, Czech Republic, 2012. Prague: Zeithmlova Milena Ing. - Agentura Action M, pp. 61-66
16. Димић Сурла, Б., Сегединац, М. and Ивановић, Д. A BIBO ontology extension for evaluation of scientific research results. In:Ivanović, M. and Budimac, Z. (eds.) Proceedings of the Fifth Balkan Conference in Informatics, Novi Sad, 2012. New York: ACM, pp. 275-278