Ана Продановић

Ana Prodanović
Академско звање: Асистент

Биографија

Ана Продановић (Чачак, Србија, 1991) завршила је основне и мастер студије на одсеку Графика и књига, на Факултету примењених уметности, Универзитета уметности у Београду. Од школске 2015/2016. године ангажована је као студент демонстратор на предмету Писмо, на Факултету примењених уметности у Београду. Од 2018. године је асистент из области Обликовања графичких медија на Рачунарском факултету у Београду.

 

Бави се дизајном типографских писама, уметничком графиком и калиграфијом, и активно излаже на домаћим и међународним  манифестацијама од 2012. године. Учествовала је на око четрдесет колективних изложби, и организовала четири самосталне изложбе. Од 2017. године пласира своја типографска писма на светско тржиште.


Добитница је више награда из области дизајна типографског писма и уметничке графике, међу којима су: Признање за типографско писмо на конкурсу 11.ГРИФОН (2016), Специјано признање у категорији за ћирилицу на међународном конкурсу за типографско писмо ГРАНСХАН (2016) и друге.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079