Маја Лутовац

Maja Lutovac
Академско звање: Доцент
Ради на Рачунарском факултету од: 2018.
Датум рођења: 06.08.1985.
емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите ЈаваСцрипт да бисте је видели.

Биографија

Маја Лутовац Бандука рођена је 06.08.1985. године у Београду, република Србија, где је завршила основну и средњу електротехничку школу. Дипломирала је 2009. године на Електротехничком факултету у Београду, на одсеку Рачунарска техника и информатика. Мастер студије на Електротехничком факултету у Београду је завршила 2011. године. Исте године, засновала је радни однос у Лола институту, у сектору Робот контролери као истраживач сарадник. Школске 2011/2012. године уписала је докторске студије на Електротехничком факултету у Београду, смер Софтверско инжењерство. У марту 2017. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, одбранила је докторску дисертацију под насловом „Софтверски систем за даљинско управљање и надзор робота базиран на Андроид оперативном систему и бежичној комуникацији”, из уже научне области Софтверско инжењерство. Од 2017. године је запослена у истраживачко-развојном институту РТ-РК. Од 2018. године ради на Рачунарском факултету као доцент.

Област научног истраживања кандидата обухвата развој софтверских система за индустријске роботе, развој језика за програмирање робота, као и развој софтвера за Андроид базиране системе.

 

 

Научно-стручна продукција

 1. Kvrgić, V, Vidaković, J, Lutovac, M, Ferenc, G, Cvijanović, V, “A control algorithm for a centrifuge motion simulator”, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Volume 30, Issue 4, pp. 399-412, DOI: 10.1016/j.rcim.2014.01.002 ,2014, ISSN: 0736-5845, IF=2.305

 2. Lutovac Banduka, M, “Robotics First – A Mobile Environment for Robotics”, The International Journal of Engineering Education, prihvaćen za objavljivanje, 2015, ISSN: 0949-149X, IF: 0.582

 3. Lutovac Banduka, M, “ Remote Monitoring and Control of Industrial Robot based on Android Device and Wi-Fi Communication ”, Automatika ‒ Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications, Volume 56, No 3, pp. 281-291, DOI: 10.7305/automatika.2015.10.1057, 2015, Online ISSN: 1848-3380 | Print ISSN: 0005-1144, UDK 621.865.8: [621.398:654.93]; 004.732, IF: 0.307

 4. Ferenc, G, Dimić, Z, Lutovac, M, Vidaković, J, Kvrgić, V, “Open Architecture Platforms for the Control of Robotic Systems and a Proposed Reference Architecture Model”, Transactions of FAMENA, Vol. 37, No. 1, pp. 89-100, 2013, ISSN: 1333-1124, IF=0.476

 5. Lutovac, M, Bojić, D, “Techniques for Automated Testing of Lola Industrial Robot Language Parser”, Telfor Journal, Volume 6, No 1, pp. 69-74, 2014, ISSN: 1821-3251 (Print Issue), ISSN: 2334-9905 (Online)

 6. Ferenc, G, Lutovac, M, Dimić, Z, Vidaković, J, Kvrgić, V, “Development of a Real-Time System Based on the Modular FSM in Distributed System for Robot Control”, Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara-International Journal of Engineering, Vol. 11, Issue 2, pp. 221-226, 2013, ISSN: 1584-2665

 7. Lutovac, M, Ferenc, G, Kvrgić, V, Vidaković, J,  Dimić, Z, “Robot programming system based on LIRL programming language”, Acta Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering, Fascicule 2. April–June, pp. 27-30, 2012, ISSN: 20673809

 8. Ferenc, G, Dimić, Z, Lutovac, M, Kvrgić, V,  Cvijanović, V, “Distributed Robot Control System Based on the Real-Time Linux Platform”, Journal of Mechanics Engineering and Automation, David Publishing Company, USA, Vol. 2, No. 3, pp. 184-189, 2012,  ISSN: 2159-5275 (Print), ISSN: 2159 - 5283 (online)

 9. Lutovac, M, Dimić, Z, Mitrović, S, Stepanović, A, “Reconfigurable Multi-robot Virtual Environment”, 23rd Telecommunications Forum TELFOR 2015, 24-26 November, Belgrade, Serbia, pp. 954-957, 2015, ISBN: 978-1-5090-0054-8

 10. Mitrović, S, Dimić, Z, Vidaković, J, Lutovac, M, Kvrgić, V, “System for Simulation and Supervision of Robotic Cells”, 12th International Scientific Conference MMA 2015, September, 2015, Novi Sad, Serbia, ISBN: 978-86-7892-722-5, pp. 51-54

 11. Lutovac, M, Protić, J, Kvrgić, V, “Remote Control of Industrial Robot Lola 50 using Wireless Communication and Android Device”, 21st Telecommunications forum TELFOR 2013, November 26-28, 2013, Belgrade, Serbia, ISBN: 978-1-4799-1419-7, pp. 885-888

 12. Lutovac, M, Bojić, D, Kvrgić, V, “Automated Testing of L-IRL Robot Programming Language Parser”, 21st Telecommunications forum TELFOR 2013, November 26-28, 2013, Belgrade, Serbia, ISBN: 978-1-4799-1419-7, pp. 825-828

 13. Lutovac, M, Kvrgić, V, Ferenc, G, Dimić, Z, Vidaković, J, “3D Simulator for Human Centrifuge Motion Testing and Verification”, Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO 2013, 16-20 June 2013, Budva, Montenegro, ISBN: 978-9940-9436-1-5, pp. 160-163

 14. Vidaković, J, Kvrgić, V, Dančuo, Z, Lutovac, M, Lazarević, M, “Comparison of Numerical Simulation Models for Open Loopflight Simulations in Human Centrifuge”, 84th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics, GAMM 2013, Novi Sad, Serbia Mart 18-22, 2013

 15. Lutovac, M, Dimić, Z, Ferenc, G, Vidaković, J, Bućan, M, “Virtuelni robot u distribuiranom upravljačkom sistemu”, 20. telekomunikacioni forum TELFOR 2012, ISBN: 978-1-4673-2984-2, pp. 1401-1404

 16. Mladenović, V, Lutovac, M. M., Lutovac, M. D., “Electronic tour guide for Android mobile platform with multimedia travel book“, 20. telekomunikacioni forum TELFOR 2012, ISBN: 978-1-4673-2984-2, pp. 1460-1463

 17. Vidaković, J, Ferenc, G, Lutovac, M, Kvrgić, V, “Development and implementation of an algorithm for calculating angular velocity of main arm of human centrifuge”, 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition EPE-PEMC 2012, ISBN: 978-1-4673-1971-3, DS2a.17-1-6

 18. Lutovac, M, Ferenc, G, Vidaković, J, Dimić, Z, Kvrgić, V, “Usage of XML and P code for robot motion control”, Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO 2012, 19-21 June 2012, Bar, ISBN: 978-9940-9436-0-8, pp. 162 – 165

 19. Ferenc, G, Dimić, Z, Lutovac, M, Vidaković, J, Kvrgić, V, “Distributed Real-Time Robot Control System Implemented on the Client and Server PCs Based on the CORBA Protocol”, Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO 2012, 19-21 June 2012, Bar, ISBN 978-9940-9436-0-8, pp. 158 – 161

 20. Dančuo, Z, Vidaković, J, Kvrgić, V, Ferenc, G, Lutovac, M, “Modeling of Human Centrifuge as 3 Dof Robot Manipulator”, Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO 2012, 19-21 June 2012, Bar, ISBN: 978-9940-9436-0-8, pp. 149 – 152

 21. Ferenc, G, Lutovac, M, Vidaković, J, Dimić, Z, Kvrgić, V, “Benefits of using open architecture for real-time control of robots and multi-axis machining systems”, MOTSP 2012, International Conference Management of Technology - Step to Sustainable Production 2012, ISBN: 1847-6880, June 14-16, 2012, Zadar, Croatia, pp. 266-273

 22. Ferenc, G, Lutovac, M, Vidaković, J, Dimić, Z, Kvrgić, V, “Real-time robot control logic using modular FSM”, MOTSP 2012, International Conference Management of Technology - Step to Sustainable Production 2012, ISBN: 1847-6880, June 14-16, 2012, Zadar, Croatia, pp. 259-265

 23. Lutovac, M, Dimić, Z, Ferenc, G, Vidaković, J, Kvrgić, V, “Distribuirani sistem za kontrolu robota korišćenjem CORBA protokola”, Zbornik radova 56. Konferencije za ETRAN, Zlatibor, 11-14. juna 2012, ISBN: 978-86-80509-67-9, str. RO1.3-1-4

 24. Vidaković, J, Kvrgić, V, Ferenc, G, Lutovac, M, “Kinematički model humane centrifuge”, Zbornik radova 56. Konferencije za ETRAN, Zlatibor, 11-14. juna 2012, ISBN: 978-86-80509-67-9, str. RO1.4-1-4

 25. Lutovac, M, Vidaković, J, Dančuo, Z, Stepanović, A, “Unapređenje sistema za programiranje, simulaciju i udaljeno praćenje kretanja manipulatora primenom novih računarskih tehnologija i alata”, bitno poboljšan postojeći proizvod, Lola institut, 2013

 26. Mladenović, V, Lutovac, M. D., Lutovac, M. M., “Elektronski turistički vodič za Android platforme sa izradom multimedijalnog putopisa”, Mali patent, avgust 2012

 

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079