др Љубомир Р. Лазић

dr Ljubomir R. Lazić
Академско звање: Редовни професор
Ради на Рачунарском факултету од: 01.10.2019.
Датум рођења: 18.12.1955.
емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите ЈаваСцрипт да бисте је видели.

Академска каријера

Избор у звање: 2019. Рачунарски факултет, Електротехничко и рачунарско инжењерство, Рачунарска техника
Докторат : 2007. Електротехнички факултет, Електротехничко и рачунарско инжењерство, Софтверско инжењерство
Магистратура : 1987. Електротехнички факултет, Електротехничко и рачунарско инжењерство, Рачунарски управљачки системи
Диплома : 1979. Електротехнички факултет, Електротехничко и рачунарско инжењерство, Техничка физика

Биографија

Основну школу завршио је у Лозници, Средњошколско образовање стекао је 1974. године завршивши гимназију у Лозници као носилац диплома: "Никола Тесла" и " Михаило Петровић – Алас" за освојене прве награде на републичким и савезним такмичењима из физике и математике. Дипломирао (1979) као најбољи студент на одсеку на Електротехничком факултету у Београду, где је магистрирао (1987 – назив рада: „ПРИЛОГ ИСПИТИВАЊУ ЕКСТРАКТОРА И АУТОМАТСКОГ ПРАЋЕЊА ЦИЉЕВА КОД РАДАРА) и докторирао (2007 – назив тезе: ИНТЕГРАЛНИ И ОПТИМИЗИРАНИ ПРОЦЕС ТЕСТИРАЊА СОФТВЕРА). Пост-докторске студије у оквиру WSEAS (The World Scientific and Engineering Academy and Society) обавио је од 2009 до 2010.

Доцент (од 2007) на Државном Универзитету у Новом Пазару, ванредни професор (од 2014) на Факултету информационих технологија МУ у Београду и Редовни професор Рачунарског Факутета за област Рачунарска техника од 1. Октобра 2019. године. Пре запослења на факултету радио је у привреди: од 1980-1982 радио у Истраживачком Рачунском Центру фирме “Руди Чајавец” у Београду на развоју микропроцесорског софтвера у војним применама; од 1982 -1995 радио у војној Научно Техничкој Установи - Технички Опитни Центар (ТОЦ) при Генералштабу ЈНА у којој ради на верификацији и валидацији комуникационих, рачунарско-радарских као и других електронских уређаја и система у лабораторији за Рачунарско-радарску технику. На основу до тада објављених оригиналних метода верификације и валидације рачунарско-радарских, као и других електронских уређаја и система из домена рада лабораторије за Рачунарско-радарску технику ТОЦ, изабран је 1988 године за Стручног саветника, а касније изабран у звање Самостални истраживач у Научном Већу ТОЦ КоВ ЈНА у Београду. Био је биран у престижно војно звање „Експерт за Рачунарско-радарску технику“ при генералштабу ЈНА.
Од 1995 године ради у телекомуникационој компанији VF-TEL, касније VF-TEL а SIEMENS Company и од 2002 године у SIEMENS д.о.о. као водећи инжењер, менаџер за инсталирање и пуштање у рад EWSD Simens-ових дигиталних централа, менаџер за одржавање свих информационих и телекомуникационих уређаја и система из сименсовог програма.

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Тестирање софтвера и хардвера у рачунарско-радарским и телекомуникационим уређајима и системима, метрика квалитета софтвера, управљање софтверским пројектима, процес обезбеђења и контроле квалитета, одржавање софтвера, примена дизајна експеримента у софтверском инжењерству, оптимизација управљања процесом равоја и тестирања софтвера, дизајн и тестирање веб система, системи у реалном времену и уграђени системи, рачунарска форензика (ИТ судски вештак Ред. бр. уписа: 6310), тестирање безбедности информационих и софтверских система.

Научно-стручна продукција

1.Lj. Lazić, S. Milinković, Reducing Software Defects Removal Cost via Design of Experiments using Taguchi Approach, Software Quality Journal, Springer-Verlag New York, Inc., ISSN:0963-9314, IF= 1.143 za 2014, Volume 23, Issue 2, pp. 267-295, June 2015.

2.M. Petrović, B. Jakšić, P. Spalević, I. Milošević, Lj. Lazić, „THE DEVELOPMENT OF DIGITAL SATELLITE TELEVISION IN COUNTRIES OF THE FORMER YUGOSLAVIA“, Journal Tehnički vjesnik/Technical Gazette, IF=0.579 za 2014, Vol. 21, No. 4, pp. 881-887, August 2014.

3.Dj. M. Perisic, A. Zoric, M. Perisic, V. Arsenovic, Lj. Lazic, RECURSIVE PLL BASED ON THE MEASUREMENT AND PROCESSING OF TIME, Electronics and Electrical Engineering (Elektronika Ir Elektrotechnika), IF=0.561 za 2014, June 2014.

4.B. Jaksic, B. Gara, M. Petrovic, P. Spalevic, Lj. Lazic, Analysis of the Impact of Front and Back light on Image Compression with SPIHT Method during Realization of the Chroma Key Effect in Virtual TV Studio, Acta Polytechnica Hungarica, IF=0.544 za 2015, Volume 12, Issue 2, Pages 71-88, 2015.

5.S.S. Ilić, A.Č. Žorić, P. Spalević, Lj. Lazić, „Multithreaded Application for Real-Time Visualization of ECG Signal Waveforms and their Spectrums“, INT J COMPUT COMMUN, ISSN 1841-9836, IF-2013 0.694, 8(4):559-570, August, 2013

6.Ilić, M. Petrovic, B. Jaksic, P. Spalević, Lj. Lazić, M. Milosevic, „Experimental analysis of picture quality after compression by different methods“, Przeglad Elektrotechniczny 89 (11), November 2013, ISSN 0033-2097, www.red.pe.org.pl, pp.190-194, IF=0.244 za 2011.

7.Lj. Lazić, “Software Testing Optimization by Advanced Quantitative Defect Management”, ComSIS Vol. 7, No. 3, p 459-487, ISSN: 1820-0214, IF= 0.625, June 2010.

8.Lj. Lazic, Application Example of TRIZ and TAGUCHI’s Robust Design Techniques to Software Testing, International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET), Volume 10 Issue 2 May 2018, http://dx.doi.org/10.21172/ijiet.102.22, pp.144-150.

9.Lj. Lazić, E-Mail Forensics: Techniques And Tools For Forensic Investigation Of One Court Case, JITA – Journal of Information Technology and Applications, PanEuropien University APEIRON, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, JITA 8(2018) 2:64-74, (UDC: 004.42:004.738.5), (DOI:

10.7251/JIT1802064L), Volume 8, Number 2, Banja Luka, december 2018 (45-96), ISSN 2232-9625 (print)
10.Lj. Lazić, " Software Quality & Testing Metrics", POZIVNO PREDAVANJE, Plenary Lecture 2 in the WSEAS 7th WSEAS EUROPEAN COMPUTING CONFERENCE (ECC '13), Dubrovnik, Croatia, June 25-27, 2013. ( http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=4102 ), Proceedings of the 7th European Computing Conference (ECC '13), Dubrovnik, Croatia, June 25-27, ISBN: 978-960-474-304-9, 2013, pp.415-423.