др Љубомир Лазић

dr Ljubomir Lazić
Академско звање: Редовни професор
Датум рођења: 18.12.1955.
емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите ЈаваСцрипт да бисте је видели.

Академска каријера

Доцент (од 2007) на Државном Универзитету у Новом Пазару, ванредни професор (од 2014) на Факултету информационих технологија МУ у Београду и Редовни професор Рачунарског Факутета за област Рачунарска техника од 1. Октобра 2019. године. Пре запослења на факултету радио је у привреди: од 1980-1982 радио у Истраживачком Рачунском Центру фирме “Руди Чајавец” у Београду на развоју микропроцесорског софтвера у војним применама; од 1982 -1995 радио у војној Научно Техничкој Установи - Технички Опитни Центар (ТОЦ) при Генералштабу ЈНА у којој ради на верификацији и валидацији комуникационих, рачунарско-радарских као и других електронских уређаја и система у лабораторији за Рачунарско-радарску технику. На основу до тада објављених оригиналних метода верификације и валидације рачунарско-радарских, као и других електронских уређаја и система из домена рада лабораторије за Рачунарско-радарску технику ТОЦ, изабран је 1988 године за Стручног саветника, а касније изабран у звање Самостални истраживач у Научном Већу ТОЦ КоВ ЈНА у Београду. Био је биран у престижно војно звање „Експерт за Рачунарско-радарску технику“ при генералштабу ЈНА.
Од 1995 године ради у телекомуникационој компанији VF-TEL, касније VF-TEL а SIEMENS Company и од 2002 године у SIEMENS д.о.о. као водећи инжењер, менаџер за инсталирање и пуштање у рад EWSD Simens-ових дигиталних централа, менаџер за одржавање свих информационих и телекомуникационих уређаја и система из сименсовог програма.

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Тестирање софтвера и хардвера у рачунарско-радарским и телекомуникационим уређајима и системима, метрика квалитета софтвера, управљање софтверским пројектима, процес обезбеђења и контроле квалитета, одржавање софтвера, примена дизајна експеримента у софтверском инжењерству, оптимизација управљања процесом равоја и тестирања софтвера, дизајн и тестирање веб система, системи у реалном времену и уграђени системи, рачунарска форензика (ИТ судски вештак Ред. бр. уписа: 6310), тестирање безбедности информационих и софтверских система.

Биографија

Основну школу завршио је у Лозници, Средњошколско образовање стекао је 1974. године завршивши гимназију у Лозници као носилац диплома: "Никола Тесла" и " Михаило Петровић – Алас" за освојене прве награде на републичким и савезним такмичењима из физике и математике. Дипломирао (1979) као најбољи студент на одсеку на Електротехничком факултету у Београду, где је магистрирао (1987 – назив рада: „ПРИЛОГ ИСПИТИВАЊУ ЕКСТРАКТОРА И АУТОМАТСКОГ ПРАЋЕЊА ЦИЉЕВА КОД РАДАРА) и докторирао (2007 – назив тезе: ИНТЕГРАЛНИ И ОПТИМИЗИРАНИ ПРОЦЕС ТЕСТИРАЊА СОФТВЕРА). Пост-докторске студије у оквиру WSEAS (The World Scientific and Engineering Academy and Society) обавио је од 2009 до 2010.

Научно-стручна продукција

Објавио је више од 130 научних и стручних радова од чега 9 радова на SCI листи. Цитиран је више од 500 пута са индексом h=11 , i10-index=12. Члан је више научних комитета међународних научних конференција за 2004, 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годину у оквиру World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) на којима је презентовао преко 25 радова (већина позивних), одржао два пленарна предавања (http://www.wseas.org/wseas/ cms.action?id=523, http://www.wseas.org/wseas/ cms.action?id=4087 ), извршио је преко 20 рецензија пријављених радова и председавао на више сесија и целом конференцијом. Као признање за научни допринос на поменутим WSEAS конференцијама од 1.4.2009 до 1.4.2010 је: Post-Doctoral Researcher in The WSEAS (The World Scientific and Engineering Academy and Society), http://www.worldses.org/research/research.htm, Research Responsible: for my Post-Doctoral Research has been determined - Prof. N.Mastorakis http://www.wseas.org/mastorakis.

Стални рецензент, члан програмског комитета и председавајући сесија на домаћим и међународним конференцијама: 5th and 6th Balkan Conference in Informatics (BCI 2012 i 2013), TELFOR (208 – 2012), MIT2011, 2013 i INFOTEH(2006-2013). Стални је рецензент у оквиру World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) и у часопису са SCI листе - Computer Science and Information Systems (ComSIS).

 

1. Љ. Лазић, С. Милинковић, Reducing Software Defects Removal Cost via Design of Experiments using Taguchi Approach, Software Quality Journal, Springer-Verlag New York, Inc., ISSN:0963-9314, IF= 1.143 za 2014, Volume 23, Issue 2, pp. 267-295, June 2015

2. М. Петровић, Б. Јакшић, П. Спалевић, И. Милошевић, Љ. Лазић, „THE DEVELOPMENT OF DIGITAL SATELLITE TELEVISION IN COUNTRIES OF THE FORMER YUGOSLAVIA“, Journal Технички вјесник/Technical Gazette, IF=0.579 za 2014, Vol. 21, No. 4, pp. 881-887, August 2014

3. Дј. М. Перисиц, А. Зориц, М. Перисиц, В. Арсеновиц, Љ. Лазиц, RECURSIVE PLL BASED ON THE MEASUREMENT AND PROCESSING OF TIME, Electronics and Electrical Engineering (Електроника Ир Електротецхника), IF=0.561 za 2014, June 2014

4. Б. Јаксиц, Б. Гара, М. Петровиц, П. Спалевиц, Љ. Лазиц, Analysis of the Impact of Front and Back light on Image Compression with SPIHT Method during Realization of the Chroma Key Effect in Virtual TV Studio, Acta Polytechnica Hungarica, IF=0.544 za 2015, Volume 12, Issue 2, Pages 71-88, 2015

5. 67. С.С. Илић, А.Ч. Жорић, П. Спалевић, Љ. Лазић, „Multithreaded Application for Real-Time Visualization of ECG Signal Waveforms and their Spectrums“, INT J COMPUT COMMUN, ISSN 1841-9836, IF-2013 0.694, 8(4):559-570, August, 2013

6. С.С. Илић, М. Петровиц, Б. Јаксиц, П. Спалевић, Љ. Лазић, М. Милосевиц, „Experimental analysis of picture quality after compression by different methods“, Przeglad Elektrotechniczny 89 (11), November 2013, ISSN 0033-2097, www.red.pe.org.pl, pp.190-194, IF=0.244 za 2011

7. Љ. Лазић, “Software Testing Optimization by Advanced Quantitative Defect Management”, ComSIS Vol. 7, No. 3, p 459-487, ISSN: 1820-0214, IF= 0.625, June 2010.

8. Љ. Лазиц, Application Example of TRIZ and TAGUCHI’s Robust Design Techniques to Software Testing, International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET), Volume 10 Issue 2 May 2018, http://dx.doi.org/10.21172/ijiet.102.22, pp.144-150. (Посебна одлука портал ДОСИТЕЈ МПН)

9. Љ. Лазић, E-Mail Forensics: Techniques And Tools For Forensic Investigation Of One Court Case, JITA – Journal of Information Technology and Applications, PanEuropien University APEIRON, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, JITA 8(2018) 2:64-74, (UDC: 004.42:004.738.5), (DOI: 10.7251/JIT1802064L), Volume 8, Number 2, Бања Лука, december 2018 (45-96), ISSN 2232-9625 (print), ISSN 2233-0194 (online), UDC 004

10. Љ. Лазић, " Software Quality & Testing Metrics", ПОЗИВНО ПРЕДАВАЊЕ, Plenary Lecture 2 in the WSEAS 7th WSEAS EUROPEAN COMPUTING CONFERENCE (ECC '13), Dubrovnik, Croatia, June 25-27, 2013. ( http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=4102 ), Proceedings of the 7th European Computing Conference (ECC '13), Dubrovnik, Croatia, June 25-27, ISBN: 978-960-474-304-9, 2013, pp.415-423.

11. Руководилац пројекта, испред Државног Универзитета у Новом Пазару, под називом „Интегрални и Оптимизирани процес Тестирања и Одржавања Софтвера“, Министарство за Науку, Евиденциони број уговора ТР-13018, У Беогаду, 25.06.2008.

12. Руководилац пројекта, испред Државног Универзитета у Новом Пазару, под називом „Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног Софтвера“, Министарство за Науку, Евиденциони број уговора ТР-35026, У Беогаду, циклус од 1.1.2011 до 31.12.2014. (за више информација посетите званични сајт пројекта www.bisa.rs ).