др Петар Д. Бојовић

dr Petar D. Bojović
Академско звање: Доцент
Ради на Рачунарском факултету од: 01.06.2008.
Датум рођења: 01.11.1984.
емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите ЈаваСцрипт да бисте је видели.

Академска каријера

Докторат: 2019 Факултет техничких наука, Нови Сад, Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Мастер: 2008 Рачунарски факултет, Београд, Рачунарске мреже 
Диплома: 2007 Рачунарски факултет, Београд, Рачунарске мреже и комуникације

Биографија

Петар Бојовић рођен је 1. новембра 1984. године у Београду. Своје интересовање за рачунарство и програмирање је исказао још у току основне школе. Завршио је средњу електро-техничку школу “Раде Кончар” у Београду на смеру Рачунарство. Основне студије је завршио на Рачунарском факултету у Београду 2007. године са просечном оценом 9.24 на смеру Рачунарске мреже и комуникације. Дипломски рад се односио на примену смарт картица у процесу безбедног логовања на Windows системе. Мастер студије је завршио на истом факултету 2008. године са просечном оценом 9.6 на смеру Рачунарске мреже. Мастер дипломски рад је везан за развој VoIP система базираних на Asterisk платфомри. Докторске студије је започео на Електро-техничком факултету у Београду где је положио све предмете са студијског програма Рачунарска техника и информатика. У току истраживачког рада, проучавао је најчешће грешке у пракси код конфигурисања Интернет DNS сервиса. Производ тог истраживања је значајно побољшање безбедности и стабилности DNSа националног домена и академске мреже. Своје истраживање наставља на Факултету техничких наука у Новом Саду на смеру Рачунарска техника и рачунарске комуникације. Паралелно је радио на истраживањима у области примене Софтверски дефинисаних мрежа и на пројекту у области безбедности тј. заштити од DDoS напада. Почетком 2019. године, одбранио је докторску дисертацију са темом Непрекидност сесија IP сервиса код хетерогених мобилних мрежа применом софтверски дефинисаних мрежа. Поседује стручне сертификате: CCNA, CCNP, MTCNA, MTCRE.

Научно-стручна продукција

М22-Рад у међународном часопису
1. П. Д. Бојовић, И. Башичевић, С. Очовај, М. Поповић, “A practical approach to detection of distributed denial-of-service attacks using a hybrid detection method”, Computers & Electrical Engineering. 73. 84-96. Januar 2019, DOI 10.1016/j.compeleceng.2018.11.004.
2. P. D. Bojović, Ž. Bojović, D. Bajić, V. Šenk, “IP Session continuity in heterogeneous mobile networks using Software Defined Networking”, Journal of Communications and Networks 19(6):563-568, December 2017. DOI 10.1109/JCN.2017.000096

М23-Рад у међународном часопису

1. Ж. Бојовић, П. Д. Бојовић, Ј. Шух, „The implementation of Software Defined Networking in enterprise networks“, The ITP Journal, Март 2018
2. Ж. Бојовић, В. Шенк, Д. Добримиров, П. Бојовић, "Intervendor working of voip networks", The ITP Journal, ISSN 1477-4739, Volume 5, Part 3, 2011


М33-Радови презентованих или објављених у зборницима радова на међународним научним
скуповима
1. Бојовић Д. П., Бојовиц З., Шух Ј., Гаврић Н., Design of SDN manageable switch, BalcanCom 2019, June 2019
2. Гаин С., Бојовић П., Monitoring, analyzing and cleaning DNS configuration errors
across European NRENs, TERENA Networking Conference 2013, Maastricht,
Netherlands, June 2013
3. Бојовић П.: Примена електронских личних карата у Web окружењу, Међународни
научно-стручни скуп ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ 2012, Друштво за
Информациону безбедност Србије, Београд, Србија, 3 Јули 2012, ISBN 978-86-89251-
00-5

М50-Часописи националног значаја
1. Бојовић П., Mutlicast рутирање open-source платформом - XORP, е-РАФ Journal of
Computing, Vol 2, mart 2010
2. Бојовић П., Анализа безбедносних механизама OSPF протокола, е-РАФ Journal of
Computing, Vol 2, novembar 2010

М63- Радови у зборницима радова домаћих скупова
1. Бојовић П., Гајин С., Тестирање и анализа функционалности интернет домена Републике
Србије, YuInfo2013, ISBN: 978-86-85525-11-7, 2013, рр 407
2. Бојовић П., Савић, К., Конфигурабилни видео сервер за USB камере, 53. Etran, 2009,
рр 74-75
3. Бојовић П., Савић, К., Оптимизација дистрибуције предавачког екрана, 54. Etran, 2010,
рр 66

Патенти


1. П. Бојовић, Ж. Бојовић, В. Шенк, Method of providing seamless communication in heterogenous mobile networks; Поступак обезбеђивања непрекидне комуникационе сесије у хетерогеним мобилним мрежама, Завод за интелектуалну својину Републике Србије, патент под бројем П-2016/0585, Гласник интелектуалне својине, бр. 1/2018, 31.1.2018, стр.19⎯20,
 http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf/glasnik/GIS_2018/Glasnik_2018_1.pdf 

Презентација на стручним скуповима
1. П. Бојовић, Mikrotik динамицки Quality of Service, Mikrotik User Meeting 2016, October 2016, https://mum.mikrotik.com/2016/RS/agenda#0DMTOzO2Q9