Анђела С. Вујовић

Anđela S. Vujović
Академско звање: Сарадник у настави
Датум рођења: 05.01.1995.

Биографија

Анђела Вујовић рођена је 05.01.1995. године у Краљеву. Завршила је класичну гимназију у Рашки
2014. године. Звање дипломираног информатичара стекла је 2019. године на Рачунарском факултету
Универзитета Унион, на студијском програму Рачунарске науке. Уписала је мастер студије на
Рачунарском факултету, студијски програм Рачунарске науке (МАС), где је 26.12.2019. године
изабрана у звање сараданика у настави за ужу научну област Информациони системи.

 

Савладала је већи број технологија, међу којима се налазе:
  Програмски језици: Java, Python, C, HTML/CSS/J-avaScript

  Оперативни ситеми: Linux, Windows

  Технологије за управљање базама података: MySQL, MongoDB

  Фронт-енд технологије: React, Angular, Bootsrtap