Ксенија Росић

Ksenija Rosić
Академско звање: Сарадник у настави
Датум рођења: 1993.

Академска каријера

Избор у звање: уметнички сарадник 2018, Рачунарски факултет, Обликовање графичких медија
Диплома: 2017, Факултет примењених уметности и Београду, Фотографија

Биографија

Ксенија Росић рођена је 1993. године у Београду. Дипломирала је 2017. године на Факултету
примењених уметности у области фотографије. Уписала је (2017. године) мастер студије Рачунарског
факултета (студијски програм Рачунарски дизајн). Излагала је уметничка дела (колективно).
Учествовала је на бројним комерцијалним и некомерцијалним пројектима, где се истакла у
фотографским студијама портрета и у обликовању графичких публикација. Награђивана је за
ументички рад.
2015 – 2019. Ради као графички дизајнер и фотограф у различитим компанијама.

Научно-стручна продукција

1. Фотографије и графички дизајн за „Шиновоз“ д.о.о. (2019-2014).

2. Графички дизајн за „Емит 24“ магазин, Београд (2019).

3. Фотографије за „Burger House“ ресторан, Београд (2016).

4. Фотографије за „Rokaway Fest“, Београд (2015).

5. Фотографије за „Nocturne” магазин, Београд (2015).

6. Фотографије за „Lake Fest“, Никшић (2015).

7. Фотографије за „Demo Fest“, Бања Лука (2015).

8. Фотографије за „Unitehna“ д.о.о., Бања Лука (2014).