мр Милош М. Милосављевић

Избор у звање : 2019. Рачунарски факултет, Информационе технологије, Програмирање, базе података
Магистратура : 2010. Факултет организационих наука – Београд, Електронско пословање
Диплома : 1992. Саобраћајни факултет – Београд

1.Danka V. Pevac, Miloš M. Milosavljević, Katarina S. Milanović – IEEE Eurocon 2005, „E-learning Method Implementation in the High School Vocational Education“. Print ISBN: 1-4244-0049-X
Web: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=1630062

2.Милентијевић, Д.; Милосављевић, М.Miloš: „Дизајнирање е-learning ресурса у окружењу ауторизованог система за учење на даљину“, YU INFO XIV симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама, Копаоник, 9-12 Март 2008.

3.Časopis „Info M“, 2009 . vol 29, Miloš M. Milosavljević – „Mobile devices and distributed information systems“.
web: хттп://www.инфом.орг.рс/бројеви/2009-29.хтм

4.Katarina S. Milanović, Miloš M. Milosavljević, Dušan Vučković, Dragan Janković – IEEE TELFOR 2011, „Videoconferencing in the complex e-learning scenario“, Electronic ISBN: 978-1-4577-1498-6
Print ISBN: 978-1-4577-1499-3, 2 paper citations
Web: https://ieeexplore.ieee.org/document/6143837

5.Miloš M. Milosavljević, „Čuvanje podataka pomoću File Stream tehnologije“, Arhiv Info konferencija, Kladovo 2013.
6.INFOTech 2014, Arandjelovac, Miloš M. Milosavljević, „SQL Server 2012 bezbednost“, rad objavljen u zborniku radova – ISBN broj: 978-86-82831-20-4 katalogiziran u Narodnoj biblioteci Srbije
Web: http://www.infotech.org.rs/rs/index.html

6102-mr-milos-milosavljevic