Prijava za upis na master studije


Opšte informacije

Koji master akademski studijski program birate?

Koje ste osnovne akademske studije (240 ESPB) završili?
Važno obaveštenje

Kandidati su u obavezi da sekretarijatu fakulteta dostave overene fotokopije diplome završenog fakulteta i fotokopije dodatka diplomi.

Studenti koji nisu završili Računarski fakultet prilažu fotokopije akademskog studijskog programa koji su završili.

Detaljnije o upisu na master studije
Detaljnije o upisu na doktorske studije

Možete i mejlom poslati skenirana dokumenta na sekretarijat@raf.rs.