Припремна настава и пријемни испит - Рачунарски дизајн

Пријемни испит

 

Полаже се пријемни испит који се састоји из три дела: цртање, сликање и тест познавања визуелних уметности и основа информатике.

  • Пријемни испит из цртања: 26. јуни 2018. у 10h,
  • Пријемни испит из сликања и тест познавања визуелних уметности и основа информатике: 27. јуни 2018. у 10h.

Упис кандидата који су положили пријемни испит: 29. јуни 2018.

 

За проверу способности цртања и сликања кандидати интерпретирају задату тему, конкретно цртају и сликају мртву природу, на папирним подлогама димензија 50x70cm. Црта се оловком (Б категорије) а слика темперама. Сав прибор за цртање и сликање, као и подлоге и штафелаје, обезбеђује Рачунарски факултет.

Цртачки задатак је реалистична интерпретација поставке. Вреднује се тачност представљања просторних односа (у релацијама висине, ширине и дубине), тачност представљања светлосних интензитета (у релацијама светлог и тамног), те тачност представљања материјала ( у релацијама меког и тврдог, односно храпавог и глатког).
Испит из цртања траје 5 часова.

Сликарски задатак је реалистична интерпретација колористичких вредности поставке. Вреднује се поступност сликања и тачност представљања тонских квалитета задатих елемената.
Испит из сликања траје 5 часова.

Захтеви испита из цртања и сликања су стандардни за све студије ликовних уметности и дизајна. Кандидати који нису похађали припремну наставу за полагање пријемног испита на Рачунарском факултету, могу да похађају часове цртања и сликања код професионалних ликовних педагога (академских уметника) или могу да се припремају самостално и то консултујући литературу Багнал, Брајан - Цртање и сликање (Моно и Мањана 2014).

Тест познавања визуелних уметности и основа информатике
Кандидати полажу писмени тест познавања уметности (ликовних уметности, дизајна, стрипа, књижевности, музике и филма) и основа информатике. Тест је провера опште информисаности и заинтересованости кандидата. Тест се не припрема у смислу читања одабране литературе.
Тест се ради 1 час, другог дана, пре испита из сликања.
Припремна настава

 

Припремна настава је намењена свима који желе да успешно положе пријемни испит за упис на Рачунарски факултет, али и осталим заинтересованима који желе да се припреме за пријемни испит на сличним факултетима.

Почиње 3. марта и траје до 9. јуна 2018. године, а одржаваће се суботом од 10 до 14 часова. Укупан фонд је 52 часа.

Настава се одржава у центру Београда, у учионицама Рачунарског факултета, Кнез Михаилова 6, VI спрат.
Цена припремне наставе и пријемног испита

 

 

  • Цена припремне наставе износи 15.000 динара. У цену је урачунато 48 часова цртања, сликања и познавања визуелних уметности, као и потребан прибор, штафелаји и подлоге за цртање и сликање.
  • Цена полагања пријемног испита износи 8.000 динара.

Све уплате за припремну наставу до 31.12.2017. године укључују бесплатан пријемни испит.

Пријављивање за припремну наставу и пријемни испит може се обавити онлајн, телефоном или лично у секретаријату факултета.

Најкасније два дана пре полагања пријемног испита потребно је секретаријату факултета доставити неоверене фотокопије сведочанстава свих разреда средње школе.
Документа (скенирана) можете послати и мејлом на sekretarijat @ raf.rs.

За додатне информације о студијским програмима, припремној настави, пријемном испиту и упису на Рачунарски факултет можете контактирати секретаријат факултета на телефон: 011 26 27 613, e-mail: sekretarijat @ raf.rs или доћи лично у Кнез Михаилову 6, VI спрат.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079