Пријемни испит - Рачунарски дизајн мастер

На мастер студијски програм Рачунарски дизајн могу се уписати кандидати који су завршили академско четворогодишње школовање у рангу од 240 ЕСПБ на уметничким академијама и факултетима (у Републици Србији или у иностранству), и то у области графичког дизајна, веб дизајна, индустријског дизајна, архитектуре, сценског дизајна, сценографије, костимографије, модног дизајна, анимације, режије, камере, фотографије, сликарства, графике и вајарства.

Кандидати комисији за упис достављају: каталог радова, диплому или уверење о стеченом високом академском образовању у рангу од 240 ЕСПБ са додатком дипломи, кратку биографију и извод из матичне књиге рођених.

Кандидати који нису дипломирали на основним академским студијама Рачунарског дизајна на Рачунарском факултету комисији достављају и план студирања и програме свих предмета које су положили до стицања дипломе академских студија првог степена.

Каталог треба да садржи 20 ауторских дела (DVD, JPG, RGB, 300dpi) из једне од наведених области:
1. софтверски генерисане слике у домену 2D моделовања (2D computer graphics),
2. софтверски генерисане слике у домену 3D моделовања (3D computer graphics).

Квалитет радова утврђује и упоређује комисија, а према академским стандардима Рачунарског факултета.

Кандидати полажу и тест познавања визуелних уметности, у првом реду дизајна, фотографије и филма. Тест се ради један час и садржи 20 питања.

Рангирање кандидата (у оквиру броја пријављених кандидата и у складу са утврђеном квотом за упис) врши се на основу квалитета радова достављених у каталогу, резултата теста познавања визуелних уметности, као и на основу успешности студирања на основним академским студијама (о чему сведочи просечна оцена). Кандидат на пријемном испиту може максимално да добије 60 бодова, при чему је бодовна структура за упис следећа:

  • Каталог радова: до 40 бодова,
  • Тест познавања визуелних уметности: до 20 бодова,
  • Успех на основним академским студијама: до 40 бодова.

Да би уписао студије, кандидат мора да сакупи укупно најмање 51 бод. Комисија полаже право на интервју са кандидатима, као додатни вид процене предиспозиција, интересовања и мотивисаности кандидата.