Припремна настава и пријемни испит - струковне студије

Основне струковне студије Информационе технологијеПријемни испит

- Полаже се пријемни испит из информатике.

- Пријемни испит из информатике: 19. јун 2022. у 10h.

- Упис кандидата који су положили пријемни испит: 21. јун 2022. у 10h.

Пријемни испит се састоји од изабраних задатака из онлајн материјала за припрему пријемног испита из информатике.

 

Припремна настава

Припремна настава је намењена свима који желе да успешно положе пријемни испит за упис на Рачунарски факултет, али и осталим заинтересованима који желе да се припреме за пријемни испит на сличним факултетима.

 Информатика

Припремна настава из информатике се одржава онлајн. Приступ материјалима и задацима омогућен је од 1. октобра 2021. до 20. јуна 2022. године на адреси: http://learning.raf.edu.rs/.

Садржај

Припремна настава из предмета информатика, због различитости образовних програма у средњим школама, представља оптималну комбинацију знања из следећих области:

- Бројевни системи,

- Алгоритми и блок дијаграми,

- Оперативни систем, Office, Internet, Web.

У наведеном периоду полазницима је омогућен неограничен приступ онлајн лекцијама, видео материјалима, задацима, решењима задатака и тестовима који симулирају пријемни испит и припремају полазника да га успешно положи. Током трајања припремне наставе предавач је доступан кандидатима за сва питања и консултације.

 

Цена припремне наставе и пријемног испита

- Цена припремне наставе износи 5.000 динара. У цену је урачунато коришћење онлајн материјала за припрему пријемног испита из информатике у наведеном периоду.

- Цена полагања пријемног испита износи 2.000 динара.

Све уплате за припремну наставу до 31.12.2021. године укључују бесплатан пријемни испит.

Пријављивање за припремну наставу и пријемни испит може се обавити онлајн, телефоном или лично у секретаријату факултета.

Најкасније два дана пре полагања пријемног испита потребно је секретаријату факултета доставити неоверене фотокопије сведочанстава свих разреда средње школе.
Такође, документа (скенирана) можете послати мејлом на sekretarijat[@]raf.rs.

За додатне информације о студијским програмима, припремној настави, пријемном испиту и упису на Рачунарски факултет можете контактирати секретаријат факултета на телефон: 011 26 27 613, e-mail: sekretarijat @ raf.rs или доћи лично у Кнез Михаилову 6, VI спрат.

Пример уплатнице