Радови на осталим конференцијама

2018.

  1. О. Јанковић, Ђ. Бабић, " Квантификовање релевантности предиктора, предиктивног модела одржавања авионског мотора ", 24th Conference and Exhibition YU INFO 2018, ИСБН: 978-86-85525-21-6, Копаоник, 11-14. март 2018., пп. 83- 88
  2. О. Јанковић, Ђ. Бабић, " Допринос поузданости предикције за предиктивни модел одржавања авионског мотора ", 17th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, ISBN 978-99976-710-1-1, 21-23 March 2018, Јахорина, Република Српска, Босна и Херцеговина, пп. 354-359
  3. Ковачевић, И., Вујошевић, Д., "Учење као емоционално искуство: ефикасност у учењу и емоционална процена ситуације", Учење и настава • ISSN 2466-2801, God. IV • Br. 2 • 2018., str. 219–234 (M53)

2017.

1. Родић А, Милош Д. Јовановић Д М, Деспотовић Ж, Стевановић И, Субић Ј; “ЕКОНОМСКИ И ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ ОБНОВЉИВИХ ИЗБОРА ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ”,Одржива Енергетика 2017, Врњачка Бања, 22.-23. март 2017 .пп193-204, ИСБН: 978-86-80464-05-3 (М63)

2016.

1. Малешевић, Ненад. – МАНИФЕСТ, Миодраг Манојловић. – ГУСТИНА. Бањалука, Музеј савремене умјетности Републике Српске, 2016.

2. Попић С., Јовановић Д М., Родић А., Вицковић Б; Уметнички доживљај робота – еколошки, социолошки и културолошки утицај на околину, International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering Zlatibor, Serbia, June 13 – 16, 2016. ISBN 978-86-7466-618-0. M63

 

2015.

  1. Деспотовић Жељко, Александар Родић, Стевановић Илија, Милош Јовановић, Свемир Попић, , Примена мобилног роботизованог соларног генератор у новим еколошким технологијама у пољопривреди., од стр. 1, до стр. 10, Прво саветовање са међународним учешћем - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, РАЗВОЈ И ПРИМЕНА У УНАПРЕЂЕЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ-ИТ ЕКО 2015 (М63), 2015, Удружење кластер комора за заштиту животне средине и одрживи развој, , Србија, од: 07.12.2015, до: 12.12.2015.
  2. Ana Zeković and Dušan Tošić, Representation of computations in Knot theory by using XML technologies, 13th Serbian Mathematical Congress, Vrnjačka Banja, May 22-25, 2014.
  3. Гардашевић Филиповић М. : „Нумеричке методе за решавање конвексних недиференцијабилних оптимазиционих проблема", Пета математичка конференција Републике Српске , Требиње, 2015. Године
  4. Ковачевић И., Вујошевић Д., Мерење афективних аспеката употребљивости компјутерских система, XXX научно-стручни скуп InfoTech 2015 - ICT Conference & Exhibition, Асоцијација за рачунарство, информатику, телекомуникације, аутоматизацију и менаџмент Србије и Црне Горе - Јурит, 2015

2014.

1. Ана Зековић и Душан Тошић, Representation of computations in Knot theory by using XML technologies, 13th Serbian Mathematical Congress, Врњачка Бања, May 22-25, 2014.

2. Миљко Ерић, Десимир Вучић, "Мерење заузетости радио-фреквенцијског спектра коришћењем USRP платформе", YU INFO’2014, Копаоник, 9-13 март 2014, ISBN: 978-86-855-25-13-1, пп. 313-318.

2013.

1. Селена Вукотић, Десимир Вучић, "Детекција и класификација OFDMA и SC-FDMA сигнала на бази циклостационарних обележја", Зборник 57. конференције ЕТРАН, Златибор, 3-6. јуна 2013, стр. ЕК1.5.1-5. (М63)

2. Бојовић П., Гајин С., Тестирање и анализа функционалности интернет домена Републике Србије, YuInfo2013, ИСБН: 978-86-85525-11-7, 2013, рр 407 (М63)

3. Драган Спасић, Иван Лазаревић, Стеван Милинковић, Бранислав Милојковић: Time-stamp клијент апликација и тестни тса сервер поште Србије. ПосТел 2013 - XXXI Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Београд, 3. и 4. децембар (2013) 99-108. (М63)

4. Шалетић, Д. З., М. Томић, О оптимизирању неуралних мрежа коришћењем генетских алгоритама, Зборник радова конференције о рачунарским наукама и информационим технологијама YUINFO 2013, Копаоник, 3-6 март 2013., ISBN 978-86-85525-11-7, стр. 588-594, (www.e-drustvo.org/proceedings/YuInfo2013/html/pdf/740.pdf) (М63)

2012.

1. Спасић, Д., Лазаревић, И., Милинковић, С. Милојковић, Б.: Апликација за наплату и евидентирање издатих временских жигова сертификационог тела поште. XXX Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају – ПосТел 2012, Београд, 4-5 дец. (2012) 149-158.
2. Д. Вучић, М. Ерић, И. Покрајац, „Циклична спектрална анализа MB-OFDM сигнала“, Зборник радова YU INFO’2012, ИСБН 978-86-85525-09-4, Копаоник (2012), СТР. 335-337.
3. П. Окиљевић, И. Покрајац и Д. Вучић, „Процена броја суперпонираних сигнала на бази декомпозиције на сопствене вредности“, Зборник радова 56. Конференције за ЕТРАН, Златибор, 11-14. јуна 2012, ИСБН 978-86-80509-67-9, ТЕ 3.7-1-4.
4. Драгана Јелушић, Иван П. Покрајац и Предраг Окиљевић и Десимир Вучић, „Пресретање сигнала са фреквенцијским скакањем коришћењем брзо скенирајућих широкопојасних радио-гониометара“, Зборник радова 56. Конференције за ЕТРАН, Златибор, 11-14. јуна 2012., ИСБН 978-86-80509-67-9, ТЕ 4.1-1-4.
5. М. Анђелковић, Д. З. Шалетић, Перцептивни рачунар: алтернативна реализација у објектно-оријентисаном програмирању, нови оператор и тестирање на познатом примеру, Зборник радова 56. Конференције за ЕТРАН, Златибор, 11-14. јуна 2012., ЕТРАН 2012. VI2.1-1-4 (М63)
6. М.Срећковић, З.Фидановски, М.Хрибшек, А.Милосављевић, С.Јевтић, Б.Фидановски, Н.Ивановић,А.Јанићијевић,И.Нешић,В. Неговановић, Савремене метролошке технике и квантни генератори у енергетици и екологији, Енергија 28-31 март, Златибор, 2012 .
7. Урошевић Драган, Младеновић Ненад, “Метода промењивих околина за одређивање максималне клике у тежинском графу” XXXIX SYM-OP-IS, Србија, Златибор, 25-28.09.2012. 371-374.

2011.

[1] Покорни, С., Јанковић, Р., “Reliability Estimation of a Complex Communication Network by Simulation”, Proc. 19th Telecommunications Forum ТЕЛФОР 2011, November, 22-24, Belgrade (Serbia) (2011), пп. 226-229

[2] Д. Вучић, М. Ерић, И. Покрајац, „Циклична спектрална анализа OFDM/QAM сигнала са цикло-стационарном сигнатуром“, Зборник радова 55. конференције за ЕТРАН, ИСБН 978-86-80509-66-2, Бања Врућица, 6-9. јуна 2011, ТЕ2.3-1-3.

[3] Покрајац, Д. Вучић и П. Окиљевић, „One-step Signal Selective Direct Positioning Algorithm of Wideband Cyclostationary Signals – a frequency domain approach“, 4th International Scientific Conference on Defensive Technologies ОТЕХ 2011, Belgrade, 06-07 Oktobar 2011., пп. 452-457.

[4] И.Покрајац, Д. Вучић, и П. Окиљевић, „Пројектовање радио-гониометра за ВВФ/УВФ фреквенцијски опсег“, 19. телекомуникациони форум- ТЕЛФОР 2011, Београд, 20-24 новембра 2011., Зборник радова, ИСБН: 978-1-4577-1498-6, стр. 786 - 789.

[5] П. Окиљевић, И. Покрајац и Д. Вучић, „Циклостационарна анализа UWB IR сигнала са DS-PAM“, 19. телекомуникациони форум- ТЕЛФОР 2011, Београд, 22-24 новембра 2011, Зборник радова, ИСБН: 978-1-4577-1498-6, стр. 790 - 793.

[6] Десимир Вучић, Иван Покрајац, Предраг Окиљевић, „Детекција и класификација сигнала на бази цикличних обележја“, Зборник радова, 19. телекомуникациони форум- ТЕЛФОР 2011, Београд, 20-24 новембра 2011., ИСБН: 978-1-4577-1498-6, стр. 794-796.

[7] Јована Божић, Селена Вукотић, Ђорђе Бабић: “Предикција курса динара помоћу wavelet-a и неуралне мреже, “19. Телекомуникациони форум ТЕЛФОР 2011, Србија, Београд, Новембар 22.-24., 2011

[8] Шалетић, Д. З., М. Анђелковић, Реализација аналитичког хијерархијског процеса у перцептуалном рачунарству, Ј. Вулета, М. Бацковић, З. Поповић, ур., Зборник радова XXXVIII симпозијума о операционим истраживањима, SYM-OP-IS 2011, Златибор, 4.-7. октобар 2011., стр. 76-79

2010.

[1] Јанковић Р., "О алгоритму за симулатор swarminga групе наоружаних мобилних платформи против више циљева/претњи", зборник радова, XВИ научно-стручни симпозијум у области информационих и комуникационих технологија - YUINFO2010, Копаоник, Србија, (2010).

[2] Јанковић Р., "О основним управљачким механизмима за софтверске симулаторе swarminga против више циљева", XXXVII Симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2010, Тара, 2010.

[3] Д. Вучић, М. Ерић, И. Покрајац, „Спектрално корелациона карактеризација DS-PAM UWB импулсних радио сигнала“, Зборник радова YUINFO’2010, ИСБН 978-86-85525-05-6, Копаоник (2010).

[4] Cyclic Spectral Analysis of IEEE 802.15.4a SHR Preamble,, И.Покрајац, Д. Вучић анд Д. Радовић, ЕТРАН 2010, Доњи Милановац, (2010).

[5] Јовановић П., Д. З. Шалетић, Д. Урошевић: Рачунарско виђење са примером примене у интеракцији човека и рачунара, ур.: Б. Форца, М. Ковач, О. Чабаркапа, Д. Петровић, Зборник радова XXXVII симпозијума о операционим истраживањима, SYM-OP-IS 2010, Тара, 21.-24. септембар 2010., стр. 89-92.

[6] Илић А., Младеновић Н, Урошевић Д. Метода Променљивих Околина за Проблем Трговачког Путника са Прикупљањем И Испоруком Робе, ур.: Б. Форца, М. Ковач, О. Чабаркапа, Д. Петровић, Зборник радова XXXВИИ симпозијума о операционим истраживањима, SYM-OP-IS 2010, Тара, 21.-24. септембар 2010.,375-378.

[7] Младеновић Н, Урошевић Д, Тинтор Вм Радуновић Ј. Примена методе Променљивих Околина за решавање Проблема Рутирања и Доделе Таласних Дужина у Оптичким Мрежама, ур.: Б. Форца, М. Ковач, О. Чабаркапа, Д. Петровић, Зборник радова XXXVII симпозијума о операционим истраживањима, SYM-OP-IS 2010, Тара, 21.-24. септембар 2010.,391-375.

[8] З. Стојановић, Ђ. Бабић, “Појава себи-сличности саобраћаја у приступној мрежи Телекома Српске,” 18. Телекомуникациони форум ТЕЛФОР 2010, Србија, Београд, Новембар 23.-25., 2010., пп. 254-257.

[9] Шалетић Д.З., У. Поповић, Оптимизација параметара расплинутог регулатора генетским алгоритмом на примеру инверзног клатна, Зборник радова конференције о рачунарским наукама и информационим технологијама YUINFO2010, Копаоник, 3.-6. март 2010., ИСБН 978-86-85525-05-6, (6 страна)

[10] Јовановић П., Д. З. Шалетић, Д. Урошевић: Рачунарско виђење са примером примене у интеракцији човека и рачунара, ур.: Б. Форца, М. Ковач, О. Чабаркапа, Д. Петровић, Зборник радова XXXVII симпозијума о операционим истраживањима, SYM-OP-IS 2010, Тара, 21.-24. септембар 2010., стр. 89-92

[11] Бојовић, П., Савић, К., "Оптимизација дистрибуције предавачког екрана", Етран, 2010.

2009.

[1] М. Радивојевић, П. Матавуљ, “Algorithm for implementation of wavelength division multiplexing in EPON,” Proceedings 18th Telecommunication Форум ТЕЛФОР, пп. 724-727, Belgrade, Serbia, 2009.

[2] Ј. Кљујић, М. Радивојевић, “Testing of multimedia gaming application performances in 802.11n wireless network,” Proceedings 18th Telecommunication Форум ТЕЛФОР, пп. 173-176, Belgrade, Serbia, 2009.

[3] Јанковић Р., "Рачунарска симулација swarminga групе наоружаних мобилних платформи", зборник радова, XV научно-стручни симпозијум у области информационих и комуникационих технологија – YUINFO 2009, Копаоник, Србија, (2009).

[4] Јанковић Р., "Рачунарска симулација swarminga оклопног батаљона ", зборник радова, 3. научно-стручни скуп из области одбрамбених технологија ОТЕХ-2009, Београд, Србија, (2009).

[5] Јанковић Р., "Алгоритми за симулатор swarminga оклопног батаљона ", XXXVI Симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2009, Ивањица, 2009.

[6] Бојовић, П., Савић, К., "Конфигурабилни видео сервер за USB камере", Етран, 2009.

[7] Окиљевић Предраг, Накић Небојша, Вучић Десимир, „Унапређење система преноса базираних на адаптивној OFDM модулацији“, Зборник радова 17.Телекомуникационог форума- ТЕЛФОР 2009, Београд, (2009), 3.30 (416-419).

[8] Покрајац Иван, Вучић Десимир, Окиљевић Предраг, “ Циклостационарна анализа(UWB IR сигнала са TH-PPM”, Зборник радова 17.Телекомуникационог форума- ТЕЛФОР 2009, Београд, (2009), 5.40 (693-696).

[9] З. Стојановић, Ђ. Бабић, “Анализа ADSL и dial-up саобраћаја у сегменту мреже Телекома Српске,” 17. Телекомуникациони форум ТЕЛФОР 2009, Србија, Београд, Новембар 24.-26., 2009., пп. 126-129.

[10] М. Јовић, Ђ. Бабић, “Апликација за размену инстант порука коришћењем Bluetooth везе,” ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, March 2009, Vol. 8, Реф. Б-ИИ-7, п. 161-165.

[11] Šaletić, D.Z., G. Mester, Nanorobotics- State of the Art, Зборник радова 15. конференције о рачунарским наукама и информационим технологијама, YUINFO 2009, Копаоник, 8.-11. март 2009., ИСБН 978-86-85525-04-9, 143.пдф (6 страна)

[12] Шалетић, Д.З. Обучавање Takagi-Sugenove базе знања на основу груписања, Н. Младеновић, Д. Урошевић: Зборник радова XXXVI симпозијума о операционим истраживањима, SYM-OP-IS 2009, Ивањица, 22.-25. септембар 2009., стр. 361-364

2008.

[1] М. Радивојевић, П. Матавуљ, “QoS support in EPON,” Proceedings 8th ЕТРАН, Палић, ТЕ4.6-1-4, Палић, Србија, 2008.

[2] М.Радивојевић, П.Матавуљ, “Modeling of delay in EPON,” Proceedings 17th Telecommunication Форум ТЕЛФОР, стр. 464-467, Београд, Србија, 2008.

[3] Поповић С. "Моделирање пословних процеса коришћењем BPMN и BPEL језика", YUINFO 2008, Копаоник

[4] Вучић, Д., М. Ерић, И. Покрајац, „Карактеризација дигитално модулисаних сигнала на бази цикличних обележја”, Зборник радова YUINFO’2008, ИСБН 978-86-85525-03-2, Копаоник (2008) 126.pdf.

[5] Покрајац, И., Д. Вучић, М. Ериц, М. Дукић, „Примена циклостационарне анализе сигнала у савременим системима за контролу електромагнетног спектра“, Зборник радова LII конф. ЕТРАН, Јун 08-12, Палић (2008) ТЕ.1.6-1-4 (pdf).

[6] Шалетић, Д. З. , М. Савић, Агент расплинутог (fuzzy) одлучивања, истраживачка примена у медицини и могуће друге примене, Зборник радова 14. симпозијума о рачунарским наукама и информационим технологијама, YUINFO 2008, Копаоник, 9.-12. март 2008., ИСБН 978-86-85525-03-02, 106.pdf (6 страна)

[7] Јовановић П, И. Кабиљо, М. Радулашки, А. Миленковић, Д. З. Шалетић, Међусобно обучавање неуралних мрежа у еволутивним алгоритмима, Ед. Проф. др Душан Теодоровић, и др. Зборник радова XXXV симпозијума о операционим истраживањима, SYM-OP-IS 2008, Соко Бања, 14.-17. септембар 2008., пп. 371-374