Пракса у Facebook-u - Ненад Божидаревић

Март, 2012.

Ненад Божидаревић, студент Рачунарског факултета, одлази у централу Facebook-a на праксу. Крајем лета амерички тим из Facebook-a је контактирао Ненада Божидаревића, пошто су уочили његов тим на такмичењу Bubble Cup. Предложено му је да конкурише за праксу, што је и учинио, након чега су уследили један информативни телефонски разговор и три техничка интервјуа. На крају му је понуђена пракса у њиховом развојном центру у Калифорнији коју је Ненад, наравно, прихватио. 

"Осим рада у иностранству у једној од тренутно највећих IT фирми, од праксе очекујем да ме упозна са развојем апликација оријентисаних ка Интернету које опслужују велики број корисника. За ову област сам посебно заинтересован, јер се велики број апликација полако сели баш на Интернет. С обзиром да је Facebook-u то примарна делатност, као и да они користе најновије технологије, очекујем да ова пракса доста потпомогне мој професионални развој." - истиче Ненад Божидаревић.

Након праксе Ненад намерава да се вратим на РАФ на четврту годину студија, а касније да настави мастер и докторске студије. Даљи планови ће зависити од прилика за запошљење које ће усладити након дипломирања. "Одлуку о томе да ли ћу се окренути иностранству или остати у Србију остављам за касније, након праксе." - закључује Ненад за крај интервуја.

 

Уколи сте заинтерсовани за детаље његовог одласка на праксу у Facebook-u погледајте овај линк.