План и садржај студија

I година

I семестар

Часова

ЕСПБ

Технички квалификациони испит

0+3

5

Изборни предмет (бира се 12 ЕСПБ)

5+3

12

 

 

Линеарно и целобројно програмирање

5+3

12

Нумеричка линеарна алгебра

5+3

12

Изборни предмет (бира се 13 ЕСПБ) 

5+4

13

    

Теорија графова

5+4

13

Комбинаторика 5+4

13

Анализа и склапање генетичких секвенци 5+4

13

Алгоритамска теорија бројева

5+4

13

II семестар

Часова

ЕСПБ

Изборни предмети (бира се 30 ЕСПБ)

10+10

30

 

 

 

 

 

Алгоритми

5+5

15

Комбинаторна оптимизација

5+5

15

Спектрална теорија графова

5+5

15

Биолошке мреже

5+5

15

Криптографија и криптоанализа

5+5

15

II година

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад

0+30

30

VI семестар

Часова

ЕСПБ

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад

0+10

10

Докторска дисертација - израда и одбрана дисертације

20

 

План студија докторског студијског програма Алгоритми, комбинаторика, оптимизација, акредитованог 2009. 

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079