План и садржај студија

I година

I семестар

Часова

ЕСПБ

Технички квалификациони испит

0+3

5

Изборни предмет (бира се 12 ЕСПБ)

5+3

12

 

 

Програмски језици

5+3

12

Генеричко програмирање

5+3

12

Изборни предмет (бира се 13 ЕСПБ) 

5+4

13

    

Теорија графова

5+4

13

Комбинаторика 5+4

13

II семестар

Часова

ЕСПБ

Изборни предмети (бира се 30 ЕСПБ)

12+8

30

 

Алгоритми

6+4

15

Комбинаторна оптимизација

6+4

15

Анализа слика у медицини

6+4

15

Биолошке мреже

6+4

15

II година

III семестар

Часова

ЕСПБ

Изборни предмет (бира се 30 ЕСПБ)

12+8

30

      Теорија комплексности

6+4

15

Спектрална теорија графова

6+4

15

Рачунарска геномика

6+4

15

Одабрана поглавља из рачунарске биологије

6+4

15

IV семестар

Часова

ЕСПБ

Докторска дисертација - теоријске основе и истраживачки квалификациони испит

0+20

30

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

Докторска дисертација - предмет завршног рада

0+20

30

VI семестар

Часова

ЕСПБ

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад

0+20

10

Докторска дисертација - израда и одбрана дисертације

20

 

План студија докторског студијског програма Алгоритми, комбинаторика, оптимизација, акредитованог 2009.