План и садржај студија

I година

I семестар

Часова

ЕСПБ

Технички квалификациони испит

0+3

5

Изборни предмет (бира се 12 ЕСПБ)

5+3

12

 

 

Нанотехнологије

5+3

12

Вишебрзинска обрада сигнала

5+3

12

Изборни предмет (бира се 13 ЕСПБ) 

5+4

13

    

Бежичне сензорске мреже

5+4

13

Анализа слика у медицини 6+4

13

II семестар

Часова

ЕСПБ

Изборни предмети (бира се 30 ЕСПБ)

12+8

30

 

Оптичке комуникације

6+4

15

Мултифрактална анализа

6+4

15

Виртуелизација мрежа

6+4

15

Случајни процеси

6+4

15

II година

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

Докторска дисертација - Истраживање и припрема

0+20

30

VI семестар

Часова

ЕСПБ

Докторска дисертација - научно-истраживачки рад

0+20

10

Докторска дисертација - израда и одбрана дисертације

20

 

 План студија докторског студијског програма Обрада сигнала у телекомуникацијама, акредитованог 2009.