План и садржај студија

I година

I семестар

Часова

ЕСПБ

Технички квалификациони испит

0+3

5

Изборни предмет (бира се 12 ЕСПБ)

5+3

12

 

 

Напредни курс дигиталних телекомуникација

5+3

12

Вишебрзинска обрада сигнала

5+3

12

Изборни предмет (бира се 13 ЕСПБ) 

5+4

13

    

Развој и квалитет системског софтвера

5+4

13

Мултипроцесорске архитектуре 5+4

13

Теорија система са кашњењем 5+4

13

Пројектовање и верификација хардвера

5+4

13

II семестар

Часова

ЕСПБ

Изборни предмети (бира се 30 ЕСПБ)

10+10

30

 

 

 

 

 

Алгоритми

5+5

15

Бежичне сензорске мреже

5+5

15

ASIC дизајн

5+5

15

Карактеризација полупроводника

5+5

15

Нанотехнологије

5+5

15

Природни језик и рачунарски вид

5+5

15

II година

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад

0+30

30

VI семестар

Часова

ЕСПБ

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад

0+10

10

Докторска дисертација - израда и одбрана дисертације

20

 

 План студија докторског студијског програма Обрада сигнала у телекомуникацијама, акредитованог 2009.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079