Знања

На докторском студијском програму Рачунарско инжењерство студенти стичу следећа знања:

  • Принципи пропагације радио таласа,
  • Моделовање мобилних и бежичних канала,
  • Ad hoc мобилне мреже и сензорске мреже,
  • Евалуација и димензионисање мрежа са комутацијом пакета,
  • Принципи модулација са више носилаца и примена у системима дигиталне бежичне телевизије и мрежа,
  • Спектралне методе и њихова примена у обради звука и слике,
  • Пројектовање дигиталних филтара за децимацију и интерполацију, банке филтара и waveleti,
  • Методе естимације са применом естимације у обради сигнала.