План и садржај студија

I семестар

Часова

ЕСПБ

Увод у методологију научно-истраживачког рада

2+2

6

Управљање пројектима информационих система

2+2

6

Управљање знањем

2+2

6

Изборни предмети (бира се 12 ЕСПБ)

4+4

12

     

Дигиталне библиотеке и архиве

2+2

6

Пројектовање информационих система

2+2

6

Системи за подршку одлучивању

2+2

6

Визуализација података

2+2

6

II семестар

Часова

ЕСПБ

Практикум из рачунарства у облаку

0+2

3

Аналитика великих података

2+2

6

Предмет завршног рада мастер студија

0+0

9

Стручна пракса мастер студија

0+0 3

Завршни рад мастер студија

0+0 9

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079