План и садржај студија

I семестар

Часова

ЕСПБ

Увод у методологију научно-истраживачког рада

2+2

6

Обрада природног језика

2+2

6

Роботика

2+2

6

Изборни предмети (бира се 12 ЕСПБ)

4+4

12

       

Системи засновани на знању

2+2

6

Рачунарске игре

2+2

6

Семантички веб

2+2

6

Виртуелна стварност

2+2

6

II семестар

Часова

ЕСПБ

Практикум из рачунарства у облаку

0+2

3

Проналажење информација

2+2 6

Стручна пракса

0+0 3

Предмет завршног рада мастер студија

0+0 9

Завршни рад мастер студија

0+0 9

 

План студија мастер студијског програма Интелигентни системи, акредитованог 2009.