Знања

На мастер студијском програму Рачунарске науке студенти стичу следећа знања:

  • Обављање специфичних задатака као што су игре, доказивање математичких теорема и дијагностиковање болести,
  • Методе распознавања облика, истраживања дистрибуираних рачунарских ресурса, расплинуте логике, стабилност, мрежна рачунарска окружења, рачунарску интелигенцију,
  • Познавање и употреба математичких појмова, законитости и метода који су подлога за реализацију интелигентних система (фази логика, напредни алгоритми, генетски алгоритми, симболичка математика),
  • Познавање и употреба софтвера за симулацију, развој и тестирање интелигентних система,
  • Способност пројектовања, развоја и имплементације интелигентних система (неуралне мреже, експертски системи, роботи...),
  • Способност праћења развоја технологије интелигентних система, као и оцене могућности њихове употребе у свакодневном животу,
  • Способност разумевања друштвеног утицаја интелигентних система, како у правном и етичком, тако и у економском смислу.