План и садржај студија

I семестар

Часова

ЕСПБ

Увод у методологију истраживачког рада

2+2

6

Дизајн мултимедија

2+2

6

Мултимедијални системи

2+2

6

Изборни предмети (бира се 12 ЕСПБ)

4+4

12

  Дизајн графичких медија

2+2

6

 

Експериментална анимација

2+2

6

 

Пројектовање ентеријера

2+2

6

 

2Д анимација

2+2

6

II семестар

Часова

ЕСПБ

Дизајн звука

2+2

6

Предмет завршног рада

0+0

9

Интеракција човек-рачунар

2+2

6

Завршни рад

0+0

9

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079