План и садржај студија

I семестар

Часова

ЕСПБ

Увод у методологију научно-истраживачког рада

2+2

6

Напредни интелигентни системи

2+2

6

Пројектовање наменских система

2+2

6

Изборни предмети (бира се 14 ЕСПБ)

4+4

12

       

Конвергентне мреже и сервиси

2+2

6

Примењено машинско учење

2+2

6

Обрада сигнала у комуникацијама

2+2

6

ИоТ мреже

2+2

6

II семестар

Часова

ЕСПБ

Мобилне комуникације

2+2

6

Практикум из рачунарства у облаку

0+2

3

Предмет завршног рада мастер студија

0+0

9

Стручна пракса мастер студија

0+0

3

Завршни рад мастер студија

0+0

9

 

План студија мастер студијског програма Рачунарске комуникације, акредитованог 2009.