Знања

На мастер студијском програму Рачунарско инжењерство студенти стичу следећа знања:

  • Знања у области пројектовања широкопојасних мрежа, укључујући окоснице и приступне мреже, као и могућност имплементације интегрисаних услуга које обухватају звук, видео и класични пренос података,
  • Знања и вештине у области бежичних комуникација, које укључују целуларну телефонију, системе за персоналну комуникацију, бежичне комутационе мреже и бежичне локалне рачунарске мреже,
  • Познавање и употреба математичких појмова, законитости и метода који су подлога за реализацију рачунарских комуникационих система (напредни алгоритми, нумеричка математика),
  • Познавање и употреба софтвера за симулацију, развој и тестирање рачунарских комуникационих система,
  • Способност пројектовања, развоја и имплементације широкопојасних комуникационих система (оптичке комуникације, VoIP, 3-Play, бежичне мреже...),
  • Способност праћења развоја технологије рачунарских комуникација, као и оцене могућности њихове употребе у свакодневном животу.