Рачунарско инжењерство - Основне студије

racunarskoinzenjerstvoРачунарско инжењерство се бави методама и савременим алатима за пројектовање и имплементацију рачунарских система и рачунарских комуникација. Обухваћене су методе и алати за дизајнирање и анализу хардвера, дизајнирање софтвера, језици за опис хардвера и остали алати за моделовање, симулацију и емулацију, као и алати за дебаговање. Алати за дизајнирање и анализу софтвера укључују оперативне системе, едиторе, компајлере, језичке процесоре, дебагере, радне оквире за брзи развој апликација, као и алате и методологије софтверског инжењерства и реинжењерства.

Назив студијског програма: Рачунарско инжењерство ( реакредитован 2014. ) 
Претходни назив студијског програма: Рачунарске мреже и комуникације ( акредитован 2009. )
Трајање: 4 године (240 ЕСП бодова)
Звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Број уписаних по години: 25 студената

Диплома је призната у иностранству у складу са Болоњском декларацијом.

Услови за упис:


Акредитација и дозвола за рад