Послови / занимања

Неки од послова који се могу обављати по завршеном студијском програму:

• Систем интегратор,
• Систем инжењер,
• Систем програмер,
• Програмер апликација,
• Инжењер развоја наменских система,
• Инжењер безбедности,
• Пројектант рачунарских мрежа,
• Инжењер инфраструктуре у облаку,
• DevOps инжењер,
• Тест инжењер.