Сертификати

На студијском програму Рачунарско инжењерство студенти стичу знања која им омогућују да полажу испите за следеће компанијске сертификате:

• CompTIA A+,
• CompTIA Network +,
• Linux Professional Institute Certification (LPIC-1, LPIC-2,LPIC-3),
• Certified Cisco Network Adminstrator (CCNA),
• Certified Cisco Network Professional (CCNP),
• IEEE Wireless Communication Engineering Technologies (WCET),
• IEEE Certified Software Development Associate (CSDA),
• IEEE Certified Software Development Professional (CSDP),
• (ISC)² Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP),
• (ISC)² Certified Authorization Professional (CAP),
• (ISC)² Systems Security Certified Practitioner (SSCP),
• (ISC)² Certified Cyber Forensics Professional (CCFP),
• (ISC)² Certified Information Systems Security Professional (CISSP).