Знања

  • Академско знање из математичке и инжењерске теорије, укључујући критичко разумевање и вредновање рачунарских алгоритама и других елемената програмирања, као и примене теорије у пројектовању и имплементацији сложених рачунарских система.
  • Високи ниво инжењерског размишљања и практичног решавања непознатих проблема.
  • Стручно знање из развоја рачунарских система, укључујући и примену теорије и принципа различитих парадигми програмирања.