План и садржај студија

II година

III семестар

Часова

ЕСПБ

Основи електронике

2+3

8

Алгоритми и структуре података

3+2

8

Напредна математичка анализа

2+2

6

Сигнали и системи

3+3

8

IV семестар

Часова

ЕСПБ

Рачунарске мреже

3+3

8

Архитектура рачунара

2+2

6

Оперативни системи

3+3

8

Дигиталне комуникације

3+2

8

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

Вероватноћа и статистика

2+2

6

Примењена вештачка интелигенција

2+2

6

Изборни предмети (бира се 15 ЕСПБ)

6+6

18

      

Системи у реалном времену

2+2

6

Технологије комутирања

2+2

6

Скрипт језици

2+2

6

Пројектовање рачунарских система

2+2

6

Системско програмирање

2+2

6

Повезивање мрежа

2+2

6

Технологије рутирања

2+2

6

Изборни предмет са Рачунарских наука - V семестар

2+2

6

Изборни предмет са Рачунарских наука - V семестар

2+2

6

VI семестар

Часова

ЕСПБ

Компресија података

2+2

6

Кодовање и теорија информација

2+2

6

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

6+6

18

       

Пројектовање и верификација хардвера

2+2

6

Web програмирање

2+2

6

Виртуелизовани мрежни системи

2+2

6

Безбедност мрежа

2+2

6

Неуронске мреже

2+2

6

Изборни предмет са Рачунарских наука - VI семестар

2+2

6

Изборни предмет са Рачунарских наука - VI семестар

2+2

6

IV година

VII семестар

Часова

ЕСПБ

Бежичне и мобилне комуникације

2+2

6

Управљање пројектима

2+2

6

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

6+6

18

       

Дата центар инфраструктура

2+2

6

Увод у роботику

2+2

6

Микросервисне апликације

2+2

6

Рачунарске мреже великих система

2+2

6

Напредно Јава програмирање

2+2

6

Изборни предмет са Рачунарских наука - VII семестар

2+2

6

Изборни предмет са Рачунарских наука - VII семестар

2+2

6

VIII семестар

Часова

ЕСПБ

Дигитална обрада сигнала

3+3

7

Наменски рачунарски системи

3+3

7

Примењени дистрибуирани системи

3+3

7

Стручна пракса

0+0

3

Завршни рад

0+0

6

 

План студија основног академског студијског програма Рачунарске мреже и комуникације, акредитованог 2009.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079