План и садржај студија

II година

III семестар

Часова

ЕСПБ

Основи електронике

3+2

8

Алгоритми и структуре података

3+2

8

Архитектура рачунара

2+2

6

Сигнали и системи

3+2

8

IV семестар

Часова

ЕСПБ

Рачунарске мреже

3+3

8

Напредна математичка анализа

2+2

6

Оперативни системи

3+3

8

Дигиталне комуникације

3+2

8

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

Вероватноћа и статистика

2+2

6

Системи у реалном времену

2+2

6

Изборни предмети (бира се 15 ЕСПБ)

6+6

15

      

Дигитална електроника

2+2

5

Скрипт језици

2+2

5

Пројектовање рачунарских система

2+2

5

Системско програмирање

2+2

5

Физичка електроника

2+2

5

Практичне технике рутирања

2+2

5

Изборни предмет са Рачунарских наука - V семестар

2+2

5

Изборни предмет са Рачунарских наука - V семестар

2+2

5

VI семестар

Часова

ЕСПБ

Компресија података

3+2

7

Кодовање и теорија информација

3+2

8

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

6+6

18

       

Електромагнетика

2+2

6

Машинско учење

2+2

6

Моделовање и симулација

2+2

6

Управљачки системи

2+2

6

Безбедност мрежа

2+2

6

Увод у роботику

2+2

6

Дата центар инфраструктура 

2+2

6

Изборни предмет са Рачунарских наука - VI семестар

2+2

6

Изборни предмет са Рачунарских наука - VI семестар

2+2

6

IV година

VII семестар

Часова

ЕСПБ

Бежичне и мобилне комуникације

3+3

7

Управљање пројектима

2+2

6

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

6+6

18

       

Сигурни и критични системи

2+2

6

Сензори и актуатори

2+2

6

Мултимедијални информациони системи

2+2

6

Вишеслојне комутиране рачунарске мреже

2+2

6

Рачунарске мреже великих система

2+2

6

Скалабилне рачунарске мреже

2+2

6

Мреже за удаљени приступ

2+2

6

Напредно Јава програмирање

2+2

6

Изборни предмет са Рачунарских наука - VII семестар

2+2

6

Изборни предмет са Рачунарских наука - VII семестар

2+2

6

VIII семестар

Часова

ЕСПБ

Дигитална обрада сигнала

3+3

7

Наменски рачунарски системи

3+3

7

Конкурентни и дистрибуирани системи

3+3

7

Стручна пракса

0+0

2

Завршни рад

0+0

6

 

План студија основног академског студијског програма Рачунарске мреже и комуникације, акредитованог 2009.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079