Знања

  • Академско знање које се односи на теорије и принципе дизајна мултимедија, дизајна звука, дизајна рачунарског крисничког интерфејса и генеративне уметности.
  • Познавање савремених софтверских платформи у домену векторске и растерске графике, дизајна мултимедија, 2Д и 3Д анимације, снимања, монтаже и обраде видео материјала.
  • Познавање техника, технологија и савремених софтверских платформи за снимање, миксоивање и мастеровање звука, као и његову интеграцију у мултимедијалне садржаје.