Моделовање

Циљ и исход предмета

Усавршавање перцепције тродимензионалних облика и стицање елементарних искустава из вајарства. Квалификовање за просторну артикулацију тродимензионалних облика, односно постваку скулпторских форми. Циљ је да се студенти припреме за усавршавање у областима софтверског 3D моделовања и анимације тродимензионалне (виртуелне) графике. Студенти се упознају се са феноменом скулптуре и са методама скулпторског мишљења простора. Студенти се уводе у обликовање просторних инсталација и поставку скулпторских форми. Оспособљавају се за усавршавање у домену софтверског 3D моделовања.

Теоријска настава

Студенти анализирају обликовне, естетске и функционалне квалитете различитих склупторских поставки. Анализирају и пореде модерне и савремене концепте из области амбијенталне уметности и вајарства. Студирају просторне инсталације као збирни и напоредни доживљај простора и облика у простору.

Практична настава

Кроз практичне вежбе реализују специфичне пројекте обликовања, и то у фазама од скицирања до фигуративног моделовања, односно реализације скулптуре у материјалима погодним за вајарство (глина, дрво, метал и др).