Дизајн и информационе технологије 1

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је да студенти овладају основним теоријским и практичним знањима из области рачунарства – у мери која им омогућава реализацију оптималних дизајнерских решења у широком дијапазону дизајнерских активности. Инсистира се на рачунарској писмености као услову за усавршавање и креативно мишљење у контексту дизајна. Студенти сазнају софтверску и хардверску инфраструктуру оријентисану ка дизајну. Уче хронологију настанка и развоја рачунара. У стању су да искористе могућности које пружа технологија у служби дизајна. Умеју да осмисле и реализују оптимална дизајнерска решења у зависности од природе различитих дигиталних медија. Самостално бирају и примењују одговарајуће софтверске и хардверске алате у складу са дизајнерским задатком. Студенти прихватају и користе дигиталне медије као темељ приступа дизајнерској професији.

Теоријска настава

Основне компоненте рачунара (CPU, GPU, RAM, HDD, SSD); Јединице меморије (бит, бајт, килобајт, мегабајт, гигабајт); Дигитална слика (пиксел, резолуција, апсолутна резолуција, ДПИ, ППИ, однос страница); Стандардне резолуције (720p, 1080p FullHD, 4k, 4k UHD); Растерска и векторска графика; Aliasing и antialiasing; Адитивно и субтрактивно мешање боја (RGB i CMYK); Начини записа боја (RGB, HSB, HEX); Простор боја и опсег боја (sRGB, Adobe RGB, P3, ProPhoto, Rec. 709); Bit rate, bit depth, frame rate; Формати слике, звука и видеа; Појам кодека и компресије; Слојеви, провидност, режими претапања; Управљање бојама и ICC профили; Технологије екрана (LCD, OLED); Дигитална штампа и офсетна штампа; Пантоне боје.

Практична настава

Кроз практичне вежбе у софтверима (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects) студенти се упознају са различитим аспектима технологије дизајна. Инсистира се на разумевању и познавању техничких могућности софтвера и хардвера и на њиховој одговарајућој примени. Студенти врше упоредну анализу одабраних референци (процедура и исхода рада) из домена композитне дигиталне слике, фотографије, илустрације, графичког дизајна и 3D пројектовања.