Мултимедијални пројекти 1

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета је да се студенти уведу у област мултимедијалног дизајна. Предмет Мултимедијални пројекти (уз предмет Дизајн и информационе технологије 1) треба да обезбеди теоријску и практичну основу за усавршавања у областима веб дизајна, генеративног дизајна и дизајна корисничких интерфејса. Студенти разумеју производе који су структурисани као мултимедији и имају темпоралну форму. То су производи који се морфолошки одређују начином коришћења, односно симултаним и креативним учешћем (партиципацијом) више корисника.

Теоријска настава

Студенти уче дизајн који се манифестује хибридним и кумулативним учинцима. Уче да из дигиталних архива црпе разноврсне садржаје (звук, статичне и покретне слике, типографију и интерактивну графику), тј. да интегришу више медијских врста које заједнички и истовремено могу деловати на реципијента. Уче о дизајну у контексту софтверски детерминисане производње. Студирају концепт партиципаторне културе, односно развој модела заједничке креације.

Практична настава

Студенти креирају мултимедије који се уобличавају начином употребе, тј. реконфигуришу интерактивним управљањем.