Дигитални видео

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је да се студенти оспособе за самостално руковање видео камером и за самосталну производњу дигиталног видеа. Студенти су упућени у дигиталну технологију снимања слике. Упућени су у различите формате и својства слике, као и у различите типове електронских камера и типове оптике. Владају основама снимања слике (екстеријер, ентеријер, покрет у кадру, углови снимања итд). Владају елементима компоновања слике и основним поставкама светла.

Теоријска настава

Историјат и основе дигиталног видеа; Типови електронских камера; Типови оптике; Основе снимања дигиталног видеа; Појам кадрирања; Планови и ракурси; Конвенције и одступање од конвенција; Композиција филмске слике; Златни пресек; Правило троугла; Тачност представљања просторних односа композиционих елемената; Боја као елемент композиције; Бојени акценат; Типови светлосних поставки;

Практична настава

На вежбама се приказују различити примери дигиталног видеа. Студенти уче подешавања камере, односно руковање дигиталном камером, те раде вежбе светлосних поставки високог и ниског кључа. Снимају ауторске дигиталне видео материјале различитих трајања и формата.