Интерактивна графика

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета је да студенти продубе знање у области мултимедијалног дизајна, а посебно у домену интерактивних дизајнерских решења. Предмет Интерактивна графика (уз предмет Дизајн и информационе технологије 2 и предмет Мултимедијални рачунарски системи 1) треба да обезбеди теоријско и практично усавршавање у областима веб дизајна, генеративног дизајна, дизајна интеракција, дизајна корисничких интерфејса и корисничких искустава (UI и UX). Студенти познају основе креирања интерактивних платформи. Умеју да различите елементе рачунарске графике искористе као интерактивне варијабле. У том контексту, посебно се баве обликовним и техничким квалитетима анимираних елемената. Студенти знају да обликују производе који су структурисани као мултимедији и имају темпоралну форму.

Теоријска настава

Студенти утврђују техничка својства интерактивних медија. Упознају се са аспектима дизајна корисничких интерфејса (UI) и корисничких искустава (UX). Оспособљавају се да – код планирања и извођења процеса дизајнирања – манипулишу хетерогеним ресурсима. Уче да типографска, цртачка и фотографска решења употребе као чиниоце дигиталног композитинга при генерисању интерактивних форми. Врше упоредну анализу одабраних референци (процедура и исхода рада) из домена обликовања мултимедија.

Практична настава

Студенти раде мултимедијалне пројекте у софтверима Adobe Animate, Adobe XD, Adobe Photoshop и Adobe After Effects. Фокусирају се на токове података, односно динамичку природу мултимедија. Практично, креирају мултимедије који се уобличавају начином употребе, тј. реконфигуришу интерактивним управљањем.